Svenskt Trä Logo

9.2 Laster

Publicerad 2021-11-02

Egenlast

Egenlast tak:

qG,k = 0,3 kN/m2

Innertak:

qinnertak,G,k = 0,3 kN/m2

Nyttig last

qNL = 0

Snölast

qS,k = 2,0 kN/m2

Formfaktor tak, snö, µ2 = 0,8 respektive µ5 = 1,1. Reduktionsfaktor för snölast, ψ0 = 0,7.

Från takstolberäkning fås normalkrafter i överram. Normalkraften varierar längs överramen och beror av takstolens utformning. För fackverkstakstolar har man vanligtvis största normalkraft vid takfot. I exemplet har följande normalkrafter använts:

Nsnö,nock,d = 41 kN (snölast huvudlast, osymmetrisk).

Nsnö,takfot,d = 61 kN.

Nsnö,d = 60 kN (valt dimensionerande värde).

Vindlast

vb,0 = 24 m/s, terrängtyp III, H = 7,1 meter vilket ger hastighetstryck

qv,k = 0,48 kN/m2. Reduktionsfaktor för vindlast ψ0 = 0,3.

Formfaktorn för utvändig vindlast för vägg, Cpe, i zon D och E enligt SS-EN 1991-1-4:

H L = 7,1 ⁄ 30 = 0,24 ger

Cpe,10,D = + 0,7 (tryck) respektive Cpe,10,E = − 0,3 (sug).

Formfaktor för utvändig vindlast på tak vid vind mot långsida i zon H och I enligt SS-EN 1991-1-4: Utvändigt tryck, tak:

Cpe,10,H = 0,3

Cpe,10,I = − 0,4

Formfaktor för utvändig vindlast på tak vid vind mot gavel, zon H:

Cpe,10,H = − 0,7

Den resulterande kraften vid beräkningar multipliceras med 0,85 på grund av bristande korrelation mellan vindlasten på lä­ och lovartsidan.

Friktionslast på grund av vind

Friktionskoefficient sätts till Cfr = 0,04 för korrugerad plåt och tegel enligt SS-EN 1991-1-4:2005. Vindlast på grund av friktion antas verka från avståndet 4 ∙ (hnock + hvägg) = 4 ∙ (3,6 + 3,5) = 28,4 m från vindutsatt gavel. Total längd där vindlast verkar genom friktion blir lfr = 30 − 28,4 = 1,6 m. Vanligtvis antas att friktionlasten enbart tas upp av parallellfackverk på läsidan.

Dimensionerande last på grund av friktion blir:

qfriktion,v,d = γQ · γd · qp · cfr · lfr = 1,50 · 0,91 · 0,48 · 0,04 · 1,6 =  0.04 kN/m

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan