Svenskt Trä Logo

9.3 Generellt

Publicerad 2021-11-02

Stabiliserande takkonstruktion bör kontrolleras för följande lastfall:

  • Laster verkande på taket vid vind mot långsida.
  • Laster verkande på taket vid vind mot gavel.
  • Vertikala laster verkande på taket.
  • Kombinerade laster verkande på taket.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok