Svenskt Trä Logo

9.4.4 Horisontell last på grund av vind mot gavel och friktion

Publicerad 2021-11-02

Alternativ 1:

\(q_{\mathrm{v,}\mathrm{d,}1}=0\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

Alternativ 2:

\(q_{\mathrm{v},\mathrm{d},2}=((q_{\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{t},\mathrm{d}}+\mathrm{q}_{\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{c}\mathrm{k},\mathrm{d}})/2+q_{\mathrm{f}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{k}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n},\mathrm{d}})/3=\)

\(=((0,14+1,3)/2+0,04)/3=0,25\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok