Svenskt Trä Logo

9.7.4 Kontroll av parallellfackverkets infästning till takstolar

Publicerad 2021-11-02

Parallellfackverket skruvas till takstolar vid infästningsnivån för dragband med motsvarande mängd träskruv som för infästning av knap, se figur 9.10. Infästningen sker med minst 5 stycken träskruv 7,0 × 140 mm per sida.

Figur 9.10 Infästning av knap till takstol.
Figur 9.10 Infästning av knap till takstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok