Svenskt Trä Logo

9.7.2 Kontroll av dragbandets övre infästning

Publicerad 2021-11-02

Infästning görs i parallellfackverkets vertikala stolpe alternativt kortling, antag konstruktionsvirke 45 × 170 mm i hållfasthetsklass C24. Lasten är i princip lika med den undre infästningen och därmed är virkesdimensionen tillräcklig.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok