Svenskt Trä Logo

9.8.1 Kontroll av avstyvning av enskild bärverksdel, läkt

Publicerad 2021-11-02

Kontroll av förbandet mellan takläkt och takstol görs enligt nedan under följande förutsättningar:

  • 2 stycken träskruv 6,0 × 90 mm per läkt (centrumavstånd 600) och takstol.
  • 2 × 6 stycken träskruv mellan läkt och parallellfackverk.
  • Rskruv,v,k = 2,06 kN.

Kontroll av dimensionerande kapacitet, förband mellan läkt och takstol:

\(R_{\mathrm{l}\ddot{\mathrm{a}}\mathrm{k}\mathrm{t},\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}=2\displaystyle \cdot R_{\mathrm{s}\mathrm{k}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{v},\mathrm{v},\mathrm{k}}\cdot\frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=2\cdot 2,06\cdot\frac{0,9}{1,3}=2,85\) kN/läkt

\(F_{\mathrm{v},\mathrm{d}}=q_{\mathrm{s}\mathrm{n}\ddot{\mathrm{o}},\mathrm{d}}\cdot c=2,3\cdot 0,6=1,38 kN/läkt <R_{\mathrm{l}\ddot{\mathrm{a}}\mathrm{k}\mathrm{t},\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}\) OK

Infästningen stagar upp takstolens överram i veka riktningen men påverkar inte takstolen i övrigt.

Kontroll av förband mellan läkt och parallellfackverk:

\(R_{\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r},\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}=6\displaystyle \cdot 2\cdot R_{\mathrm{s}\mathrm{k}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{v},\mathrm{v},\mathrm{k}}\cdot\frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}}{J\gamma_{\mathrm{M}}}=12\cdot 2,06\cdot\frac{0,9}{1,3}=17,1\mathrm{k}\mathrm{N}\)
                            (2 × 6 stycken träskruv 6,0 × 90 mm)

\(F_{\mathrm{par,v,d}}=n\cdot F_{\mathrm{v,d}}= 8,3 \cdot 1,38 = 11,5 kN < R_{\mathrm{par,v,Rd}}\)  OK

Infästning läkt till takstol.
Figur 9.11 Infästning läkt till takstol.

Infästning läkt-parallellfackverk.
Figur 9.12 Infästning läkt-parallellfackverk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan