Svenskt Trä Logo

9.8.1 Kontroll av avstyvning av enskild bärverksdel, läkt

Publicerad 2021-11-02

Kontroll av förbandet mellan takläkt och takstol görs enligt nedan under följande förutsättningar:

  • 2 stycken träskruv 6,0 × 90 mm per läkt (centrumavstånd 600) och takstol.
  • 2 × 6 stycken träskruv mellan läkt och parallellfackverk.
  • Rskruv,v,k = 2,06 kN.

Kontroll av dimensionerande kapacitet, förband mellan läkt och takstol:

\(R_{\mathrm{l}\ddot{\mathrm{a}}\mathrm{k}\mathrm{t},\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}=2\displaystyle \cdot R_{\mathrm{s}\mathrm{k}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{v},\mathrm{v},\mathrm{k}}\cdot\frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=2\cdot 2,06\cdot\frac{0,9}{1,3}=2,85\) kN/läkt

\(F_{\mathrm{v},\mathrm{d}}=q_{\mathrm{s}\mathrm{n}\ddot{\mathrm{o}},\mathrm{d}}\cdot c=2,3\cdot 0,6=1,38 kN/läkt <R_{\mathrm{l}\ddot{\mathrm{a}}\mathrm{k}\mathrm{t},\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}\) OK

Infästningen stagar upp takstolens överram i veka riktningen men påverkar inte takstolen i övrigt.

Kontroll av förband mellan läkt och parallellfackverk:

\(R_{\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r},\mathrm{v},\mathrm{R}\mathrm{d}}=6\displaystyle \cdot 2\cdot R_{\mathrm{s}\mathrm{k}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{v},\mathrm{v},\mathrm{k}}\cdot\frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}}{J\gamma_{\mathrm{M}}}=12\cdot 2,06\cdot\frac{0,9}{1,3}=17,1\mathrm{k}\mathrm{N}\)
                            (2 × 6 stycken träskruv 6,0 × 90 mm)

\(F_{\mathrm{par,v,d}}=n\cdot F_{\mathrm{v,d}}= 8,3 \cdot 1,38 = 11,5 kN < R_{\mathrm{par,v,Rd}}\)  OK

Infästning läkt till takstol.
Figur 9.11 Infästning läkt till takstol.

Infästning läkt-parallellfackverk.
Figur 9.12 Infästning läkt-parallellfackverk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok