Svenskt Trä Logo

9.6.2 Kontroll av dragband

Publicerad 2021-11-02

Dragbandets dimensioner, 2,0 × 60 mm. Dimensionerande bärförmåga för dragband kan beräknas enligt SS-EN 1993-1-8 eller hämtas ur tabell från dragbandstillverkare, i exemplet används:

\(F_{\mathrm{d}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{R}\mathrm{d}}=22,5\mathrm{k}\mathrm{N}\)

\(F_{\mathrm{dragband,d}}=17,6\mathrm{k}\mathrm{N}< F_{\mathrm{dragband,Rd}}\) OK

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok