Svenskt Trä Logo

9.4.1 Lastfall

Publicerad 2021-11-02

Antalet medverkande takstolsfack per parallellfackverk uppgår till:

\(n=\displaystyle \frac{25}{3}=8,3\)

Antal dragstag som tar upp laster verkande på parallellfackverk upp­ går till 2.

I värsta scenariot antas vind mot gavel eftersom utböjningskrafter i överram och snedställningskrafter då verkar i samma riktning. Två lastfall kan då vara av intresse, när snölast är huvudlast alternativt när vind är huvudlast.

Alternativ 1: Snölast betraktas som huvudlast

Egenvikt:

\(q_{\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{k}\mathrm{t},\mathrm{d}}=\xi\cdot \gamma_{\mathrm{G}}\cdot \gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{G},1}=0,89\cdot 1,35\cdot 0,91\cdot 0,3=0,33\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Snölast:

\(q_{\mathrm{s}\mathrm{n}\ddot{\mathrm{o}}1\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{t},\mathrm{d}}=\mu_{5}\cdot\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot\gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{S},\mathrm{k}}=1,1\cdot 1,5\cdot 0,91\cdot 2,0=3,0\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Vindlast på tak, reducerad:

\(q_{\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k},\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{d},\mathrm{d}}=C_{\mathrm{p}}\cdot\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot\gamma_{\mathrm{d}}\cdot\psi_{0}\cdot q_{\mathrm{v},\mathrm{k}}=0,7\cdot 1,5\cdot 0,91\cdot 0,3\cdot 0,48=0,14\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Vindlast mot gavel: 0 kN/m2

Dimensionerande normalkraft i takstolens överram, Nd, hämtas från takstolsberäkning eller via överslagsberäkning. Snölast som huvudlast med reducerad vindlast ger Nsnö,d = 60 kN. Vid dimensionering av infästningar kan det behövas kontroll av ytterligare lastfall. Snölast betraktas som medellång varaktighet och vindlast som kortvarig varaktighet.

Alternativ 2: Vindlast mot gavel betraktas som huvudlast

Egenvikt:

\(q_{\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{u}\mathrm{k}\mathrm{t},\mathrm{d}}=\xi\cdot \gamma_{\mathrm{G}}\cdot \gamma_{\mathrm{d}}.q_{\mathrm{G},\mathrm{k}}=0,89\cdot 1,35\cdot 0,91\cdot 0,3=0,33\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Snölast, reducerad:

\(q_{\mathrm{s}\mathrm{n}\ddot{\mathrm{o}}1\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{d},\mathrm{d}}=\mu_{5}\cdot\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot\gamma_{\mathrm{d}}\cdot\psi_{0}\cdot q_{\mathrm{S}\mathrm{k}}=1,1\cdot 1,5\cdot 0,91\cdot 0,7\cdot 2,0=2,1\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Vindlast på tak:
Eventuella sugkrafter på tak vid vind mot gavel har satts till:

\(q_{\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{d}}=0\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}^{2}\)

Vindlast mot gavel:

\(q_{\mathrm{vind,takfot,d}}=C_{\mathrm{P}}\cdot\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot\gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{v}\mathrm{k}}\cdot\frac{h_{\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{t}}}{2}=\)

\(=1,0\displaystyle \cdot 1,5\cdot 0,91\cdot 0,48\cdot\frac{0,4}{2}=0,13\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

\(q_{\mathrm{vind,nock,d}}=C_{\mathrm{P}}\cdot\gamma_{\mathrm{Q}}\cdot \gamma_{\mathrm{d}}\cdot q_{\mathrm{v}\mathrm{k}}\cdot\frac{h_{\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{c}\mathrm{k}}}{2}=\)

\(=1,0\displaystyle \cdot 1,5\cdot 0,91\cdot 0,48\cdot\frac{3,6}{2}=1,2\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

Vindlast på tak, friktion:

\(q_{\mathrm{friktion,d}}=0,04\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

Nd hämtas från takstolsberäkning eller via överslagsberäkning. Vindlast är huvudlast med reducerad snölast vilket ger en normal­ kraft i överramen av Nvind,d = 43 kN.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok