Svenskt Trä Logo

Montage av limträstomme med partiellt väderskydd

Publicerad 2018-08-23

Om det är vissa delar av en byggnad där det ställs stora krav på ytskiktet efter montaget kan man använda sig av lokal intäckning av enskilda limträelement.

För att förhindra vatten som rinner utefter limträbalkar och -pelare, måste man få det tätt uppifrån. Någon typ av vattentätt material bör användas, medan limträpelare som får vatten från sidorna kan täckas in med någon typ av vindtätt och vattenavvisande material. Är materialet inte genomsiktligt är det svårare att se om det händer något under intäckningen men det ger å andra sidan ett bättre skydd mot UV-strålning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok