Svenskt Trä Logo

Temporära väderskydd som ska kvarstå

Publicerad 2018-08-23

Redan vid montagestart bör man komma överens om vilket väderskydd som kommer att användas och om någon del av väderskyddet ska sitta kvar för fortsatt byggande efter det att limträmontaget är slutfört.

Vem som ska demontera väderskyddet efter det att det inte längre behövs, ska tydligt klargöras. Limträmontörerna är oftast inte kvar då kvarvarande väderskydd ska tas bort. En extra genomgång med platschefen i samband med avsyning av limträstommontaget bör göras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok