Svenskt Trä Logo

Temporära väderskydd som ska kvarstå

Publicerad 2018-08-23

Redan vid montagestart bör man komma överens om vilket väderskydd som kommer att användas och om någon del av väderskyddet ska sitta kvar för fortsatt byggande efter det att limträmontaget är slutfört.

Vem som ska demontera väderskyddet efter det att det inte längre behövs, ska tydligt klargöras. Limträmontörerna är oftast inte kvar då kvarvarande väderskydd ska tas bort. En extra genomgång med platschefen i samband med avsyning av limträstommontaget bör göras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan