Svenskt Trä Logo

Viktiga råd för att undvika missfärgning av limträelement

Publicerad 2018-08-23

I samband med montage av limträstommar, där limträet kommer att vara synligt utan extra målningsbehandling, ska man vara extra noga med att limträytorna inte blir nedsmutsade av hantering eller nederbörd samt utsatta för solstrålning.

Här kommer några viktiga punkter som underlättar för att få ett bra slutresultat:

 • Undvik att beslag eller annat material som finns ovanför eller utanpå limträet kan lämna ifrån sig smutsigt vatten som kan sugas in i limträet.
  • Stålbeslag av alla typer blir ofta oljiga efter tillverkningen och förzinkningen, varför det är en god ide att torka av dem innan de monteras på limträelementen. En montör kan ha oljiga handskar som kan smutsa ner limträytorna.
  • Vatten från närliggande byggnader bör avledas.
 • Bärande plåtdäck är bra för det ger snabbt ett skyddande tak över limträet. Observera att vatten från plåttak kan missfärga limträ om det sköljs ut över limträtakbalkar och limträpelare. Här följer några viktiga råd.
  • Bärande takplåt bör monteras så att den undre plåten kragar ut från limträtakbalken med cirka 300 mm, så att vatten från taket kan rinna ut förbi limträbalken, se figur 6.1.
  • Sidorna hos gavelpelare av limträ kan bli utsatta för vatten som rinner ut från plåttaket och bör därför skyddas.

Montage av treledstakstolar av limträ med dragband på limträpelare.
Montage av treledstakstolar av limträ med dragband på limträpelare.

Följande åtgärder bör dagligen utföras:

 • Kontrollera om det rinner vatten på något ställe och fundera på om det behövs någon åtgärd. Ofta är det enkelt att förstå varför det rinner just på ett visst ställe. Eventuellt vatten ska ledas bort.
 • Torka av limträet med en fuktig trasa med lite diskmedel på ytor som är blöta och smutsiga.
 • Kontrollera också att limträpelare inte står i vatten som överstiger nivån för det fuktskydd som sitter på limträpelarens fotände.
 • Kontrollera att smuts inte kan skvätta upp på limträpelarna.

Överlappsskarv av profilerad takplåt
Figur 6.1 Överlappsskarv av profilerad takplåt monteras så att den undre plåten rår över limträtakbalken med 300 mm för att vatten inte ska missfärga limträtakbalken.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok