Svenskt Trä Logo

Montage av limträstomme med övertäckning, temporärt tält

Publicerad 2018-08-23

Att uppföra en hel byggnad under ett tält, som skyddar både mot nederbörd och solstrålning, är mycket bra men ofta orimligt dyrt vid uppförande av vanliga byggnader.

En ställning som försetts med fasadskydd runt om byggnaden är bra om den behövs för byggande av väggarna. Annars blir det också dyrt i förhållande till att planera montaget fram till det att yttertaket kommer på plats.

Där det finns stor mängd installationer och annat fuktkänsligt material som måste utföras respektive användas innan det slutliga taket kan färdigställas, kan ett lokalt skyddstält vara ett lämpligt alternativ. Limträstommar behöver normalt inte byggas under tält.

Temporärt klättrande tält som väderskydd vid uppförande av flervåningshus med trästomme, Sundbyberg.
Temporärt klättrande tält som väderskydd vid uppförande av flervåningshus med trästomme, Sundbyberg.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan