Montage av limträstomme med kvarsittande emballage som väderskydd

Publicerad 2018-08-23

Större limträelement och limträelement som köps via bygg- och trävaruhandeln är i regel styckvis emballerade med återvinningsbart material och kan med fördel monteras med emballaget på.

Emballagets utseende och eventuella skador på emballaget gör att man måste undersöka om det kan finnas skador även på limträelementet. Detta måste göras innan limträelementet byggs in i konstruktionen.

Om det bildas fukt innanför emballaget måste det skäras upp i underkant, gärna återkommande med cirka 0,5 – 1 m avstånd för att få ut eventuellt kondensvatten och möjliggöra uttorkning av limträelementet. I tveksamma fall bör man överväga att ta bort emballaget helt.

Vid upplag och vid beslag av någon typ måste emballaget öppnas. Det är emellertid svårt att återförsluta emballaget på ett sätt som gör att det skyddar mot nederbörd.

Kan man behålla emballaget på under montaget blir det oftast ett bra slutresultat. Man måste dock ta bort emballaget innan yttertaket monteras – annars blir det mycket arbete med att skära rent i efterhand.

Vid bärande takplåt kan man skära bort emballaget i samband med att man lägger upp de första takplåtarna. Risken med detta är att om det är vissa delar som har emballage och vissa delar som inte har emballage, blir det olika effekter av väderpåverkan på limträstommen. Framför allt kan limträytorna bli ojämnt blekta.

Montage av limträstomme med kvarsittande emballage som väderskydd.
Montage av limträstomme med kvarsittande emballage som väderskydd.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan