Svenskt Trä Logo

Montage av limträstomme med kvarsittande emballage som väderskydd

Publicerad 2018-08-23

Större limträelement och limträelement som köps via bygg- och trävaruhandeln är i regel styckvis emballerade med återvinningsbart material och kan med fördel monteras med emballaget på.

Emballagets utseende och eventuella skador på emballaget gör att man måste undersöka om det kan finnas skador även på limträelementet. Detta måste göras innan limträelementet byggs in i konstruktionen.

Om det bildas fukt innanför emballaget måste det skäras upp i underkant, gärna återkommande med cirka 0,5 – 1 m avstånd för att få ut eventuellt kondensvatten och möjliggöra uttorkning av limträelementet. I tveksamma fall bör man överväga att ta bort emballaget helt.

Vid upplag och vid beslag av någon typ måste emballaget öppnas. Det är emellertid svårt att återförsluta emballaget på ett sätt som gör att det skyddar mot nederbörd.

Kan man behålla emballaget på under montaget blir det oftast ett bra slutresultat. Man måste dock ta bort emballaget innan yttertaket monteras – annars blir det mycket arbete med att skära rent i efterhand.

Vid bärande takplåt kan man skära bort emballaget i samband med att man lägger upp de första takplåtarna. Risken med detta är att om det är vissa delar som har emballage och vissa delar som inte har emballage, blir det olika effekter av väderpåverkan på limträstommen. Framför allt kan limträytorna bli ojämnt blekta.

Montage av limträstomme med kvarsittande emballage som väderskydd.
Montage av limträstomme med kvarsittande emballage som väderskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok