Svenskt Trä Logo

Konstruktions­tjocklekar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

I ett tidigt skede av projekteringen är det av stort värde att ha en uppfattning om tjockleken hos olika konstruktioner.

Uppskattningen kan vara överslagsmässig, men gärna tilltagen i överkant eftersom det är lättare att i ett senare skede minska en tjocklek än att öka den.

Uppgifterna i tabellen kan användas i normala träbyggnader. Om särskilda krav gäller för värmeisolering eller om ovanliga bärande system ska användas bör man i ett tidigt skede ta fram motsvarande relevanta uppgifter.

Tjocklekar hos träkonstruktioner
Konstruktion Ungefärlig tjocklek mm
Yttertak, värmeisolerat 400–500
Yttertak, oisolerat 150
Industritak 250
Vindsbjälklag 400
Yttervägg med träpanel 300
Yttervägg med fasadmurverk 400
Mellanvägg, bärande 150
Mellanvägg, rumsskiljande 100
Mellanvägg, (lägenhetsskiljande), dubbelvägg 200–300
Mellanbjälklag 300
Mellanbjälklag, ljudisolerande, lägenhetsskiljande 350–550
Bottenbjälklag 300
Bottenbjälklag, oisolerat 350

Tabell 1. Konstruktionstjocklekar hos träkonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok