Svenskt Trä Logo

Konstruktions­tjocklekar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

I ett tidigt skede av projekteringen är det av stort värde att ha en uppfattning om tjockleken hos olika konstruktioner.

Uppskattningen kan vara överslagsmässig, men gärna tilltagen i överkant eftersom det är lättare att i ett senare skede minska en tjocklek än att öka den.

Uppgifterna i tabellen kan användas i normala träbyggnader. Om särskilda krav gäller för värmeisolering eller om ovanliga bärande system ska användas bör man i ett tidigt skede ta fram motsvarande relevanta uppgifter.

Tjocklekar hos träkonstruktioner
Konstruktion Ungefärlig tjocklek mm
Yttertak, värmeisolerat 400–500
Yttertak, oisolerat 150
Industritak 250
Vindsbjälklag 400
Yttervägg med träpanel 300
Yttervägg med fasadmurverk 400
Mellanvägg, bärande 150
Mellanvägg, rumsskiljande 100
Mellanvägg, (lägenhetsskiljande), dubbelvägg 200–300
Mellanbjälklag 300
Mellanbjälklag, ljudisolerande, lägenhetsskiljande 350–550
Bottenbjälklag 300
Bottenbjälklag, oisolerat 350

Tabell 1. Konstruktionstjocklekar hos träkonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan