Svenskt Trä Logo

10.2 Hantera KL-trä rätt

Publicerad 2017-07-07

Lagring och hantering av KL-träskivor och element tillverkade av KL-trä kräver i likhet med alla byggprodukter omsorg och har en avgörande påverkan, inte bara på konstruktionens beständighet och utformning, utan även på projektets ekonomi och planering.

En viktig fråga i alla byggprojekt är hur man löser klimatskyddet under byggtiden och hur man på så sätt undanröjer risken för framtida skador förorsakade av fukt. Frågan om vilket klimatskydd som ska användas bör ha hög prioritet i planeringsarbetet. En stor fördel med träbyggande är den snabba byggtiden. För att utnyttja denna maximalt ska träet skyddas mot fukt, så att ingen uttorkning krävs på byggarbetsplatsen. Grundprincipen i detta sammanhang är att klimatkänsliga konstruktionsdelar, såsom färdiga byggelement, ska byggas in och på så vis skyddas så snabbt som möjligt. Om det inte är möjligt att bygga in dessa delar direkt, ska de skyddas med ett temporärt klimatskydd som är så effektivt som möjligt. När man tidplanerar ett projekt har man viss möjlighet att styra planeringen för att kunna prioritera att snabbt bygga in fuktkänsliga konstruktionsdelar. Årstid och lokala klimatförhållanden på orten där byggprojektet genomförs har också betydelse. Att planera leverans och montage på ett sätt som gör att montaget sker snabbt och effektivt är också viktigt för att minimera fuktproblem.   

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan