Svenskt Trä Logo

10.2.4 Exempel: Dimensionering av infästning av förankringsskruv vid lyft

Publicerad 2017-07-07

Beräkningar baseras på Eurokod 5.

Sambandet mellan last och bärförmåga ska uppfylla kravet enligt ekvation 10.1:

10.1  \(\frac{{{F_{{\rm{Ed}}}}}}{{{F_{{\rm{ax}},{\rm{Rd}}}}}} \le 1\)

Karakteristisk utdragsbärförmåga för en snedställd träskruv med vinkeln α bestäms enligt ekvation 10.2 och ekvation 10.3:

10.2  \({F_{{\rm{ax}},{\rm{k}},{\rm{Rk}}}} = \frac{{{n_{{\rm{ef}}}}{f_{{\rm{ax}},{\rm{k}}}}d{l_{{\rm{ef}}}}{k_{\rm{d}}}}}{{1,2{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}\alpha + {\rm{si}}{{\rm{n}}^2}\alpha }}\)

10.3  \({f_{{\rm{ax}},{\rm{k}}}} = 0,52{d^{ - 0,5}}l_{{\rm{ef}}}^{ - 0,1}\rho _\rm k^{0,8}\)

där:

nef är effektivt antal träskruvar.
fax,k är karakteristisk utdragshållfasthet vinkelrätt mot fiberriktningen, i N/mm2.
d är yttre gängdiameter i millimeter.
\(l\)ef är träskruvens effektiva förankringslängd i träet för den gängade delen i millimeter.
kd är minimum av d / 8 eller 1.
α är vinkeln mellan träskruvens axel och fiberriktningen, med α ≥ 30°.
ρk är karakteristisk densitet för KL-träet, i kg/m3.

 

 

 

 

Moduler av KL-trä
Moduler av KL-trä.

Dimensionerande utdragsbärförmåga bestäms enligt ekvation 10.4:

10.4  \({F_{{\rm{ax}},{\rm{Rd}}}} = {k_{{\rm{mod}}}}\frac{{{F_{{\rm{ax}},{\rm{k}},{\rm{Rk}}}}}}{{{\gamma _{\rm{M}}}}}\)

där:

kmod är en modifieringsfaktor, här för lastvaraktighetsklass korttid (S).
γM är partialkoefficienten för materialet, här 1,3.

 

 

Dimensionerande last, FEd bestäms utifrån elementets egentyngd samt tillkommande dynamiskt bidrag. Dimensionerande egentyngd Gd kan skrivas enligt ekvation 10.5:

10.5  \({G_{\mathop{\rm d}\nolimits} } = {\gamma _{{\rm{Sd}}}}\left( {{\gamma _{{\mathop{\rm G}\nolimits} ,\rm j}} \cdot G + {\gamma _{{\rm{Q}},1}} \cdot G{\varphi _2}} \right)\)

där:

γSd är partialkoefficienten för osäkerhet i beräkningsmodell.
γG,j är partialkoefficienten för permanent last.
γQ,1 är partialkoefficienten för variabel last.
φ2 är en dynamikfaktor.

 

 

 

10.6  \({\varphi _2} = {\varphi _{2,{\rm{min}}}} + {\beta _2}{v_\rm h}\)

där:

φ2,min är en faktor som bestäms av krantyp.
β2 är en faktor som bestäms av krantyp.
ν är lyfthastigheten för kranen.

 

 

Vertikal komposant vid 45° lutning fås enligt:

10.7  \({F_{{\rm{ax}},{\rm{Ed}}}} = \frac{{{G_{\rm{d}}}}}{n}\)

där n är antal lyftpunkter.

Kraftkomposant i lyftriktningen blir då enligt ekvation 10.8:

10.8  \({F_{{\rm{Ed}}}} = \frac{{{F_{{\rm{ax}},{\rm{Ed}}}}\sin {{90}^\circ }}}{{{\rm{sin}}\left( {90 - \beta } \right)}}\)

Kontroll bör även göras av dragbrott i träskruven och kan kontrolleras enligt ekvation 10.9 – 10.11:

10.9  \(\frac{{{F_{{\rm{Ed}}}}}}{{{F_{{\rm{ax}},{\rm{Rd}}}}}} \le 1\)

10.10  \({F_{{\rm{ax}},{\rm{Rd}}}} = {k_{{\rm{mod}}}}\frac{{{F_{{\rm{t}},{\rm{Rk}}}}}}{{{\gamma _{\rm{M}}}}}\)

10.11  \({F_{{\rm{t}},{\rm{Rk}}}} = {n_{{\rm{ef}}}} \cdot {f_{{\rm{tens}},{\rm{k}}}}\)

där:

ftens,k är karakteristisk hållfasthet för träskruven vid drag- belastning, uppgift som tillhandahålls av skruvtillverkaren.
nef är effektivt antal träskruvar n enligt nef = n0,9.

 

 

Figur 10.3
Figur 10.3 Princip för infästning med kulankare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan