Svenskt Trä Logo

10.2.2 Generella principer för lyft och hantering av KL-träskivor

Publicerad 2017-07-07

Det finns viktiga arbetsskyddsfrågor att beakta vid elementmontaget. Det är bland annat viktigt att väggelementen snabbt förankras och strävas upp.

Yrkesinspektionen har ställt upp regler för hur detta ska genomföras. Andra viktiga frågor är fall- och halkrisken. Ofta är det inte praktiskt möjligt att ha skyddsräcken under själva montaget, vilket är en risk i sig. Alternativt kan livlinor användas.

Det finns ett antal olika metoder att använda sig av vid lyft och hantering av KL-träskivor. Vilket system som bör användas är vanligtvis upp till KL-trätillverkaren, men bör även ske i samråd med byggentreprenören. Ofta används olika typer av sling eller stroppar av textil, stålvajer eller stålkätting och vid användning ska alltid bärförmåga kontrolleras.

Bjälklags- och väggelement lyfts normalt med hjälp av speciella öglor och lyftok. Lyftredskapet ska vara utformat så att alla laster blir statiskt bestämda. Detta för att säkerställa en jämn fördelning av lasten i samtliga infästningspunkter.

Lika väl som att det för KL-trä finns olika tillverkare, finns det ett antal olika leverantörer av infästningsmaterial för lyft och transport av prefabricerade element. Leverantörerna av KL-träelement har ofta en standardmetod som används, vilken kan ge information om antal infästningspunkter med mera.

Att använda sig av genomgående skruv och lastfördelande brickor betraktas som den säkraste metoden att göra infästningspunkten i en bjälklagsplatta. Genomgående skruvar medför dock att ytan påverkas och om den ska vara synlig kommer det att krävas lagningar. Hålen måste också tätas för att försäkra sig om att krav på ljud, täthet och brand uppfylls. En annan vanlig metod är att använda sig av kulankare, som är en infästningsanordning som fästs med träskruvar.

Kulankare
Kulankare för infästning med träskruvar.

För väggelement används ofta enkla stroppar som träs genom hål gjorda i KL-träskivan. Stropparna kan efter montage enkelt tas bort.

Generellt gäller att väggelement oftast är försedda med två eller fyra lyftpunkter beroende på elementvikt och form. Väggelement med två lyftpunkter ska lyftas med tvåparts lyftkätting med säkerhetskrokar. Väggelement med fyra lyftpunkter ska lyftas med fyra säkerhetskrokar och självlänkande linor.

Lyftanvisningar för väggelement
Innan arbetet med väggelementen påbörjas bör följande utrustning finnas på byggarbetsplatsen:

  • 4-parts kätting inklusive upphängningskrokar.
  • Lyftblock anslutna till en lyftstropp för justering.
  • Tyngdpunktsanvisning från KL-träelementtillverkare.

Gör daglig egenkontroll av kättingar, krokar och lyftblock. Montage sker om möjligt direkt från lastbil. Montage av väggar påbörjas genom att två parter på kättingen hängs upp samt att en part kortas cirka 1,5 m, i vilken lyftblocket kopplas. Väggarna kopplas en och en med kätting i ena lyftstroppen och lyftblockets krok i den andra lyftstroppen. Väggen justeras till vågrät position för att fördela vikten samt underlätta montaget.

Figur 10.1
Figur 10.1 Exempel på statiskt bestämda system för hantering av bjälklagsplattor och väggskivor.

Figur 10.2
Figur 10.2 Principskiss kulankare med snedställd lyftskruv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok