Svenskt Trä Logo

Arbetsmiljöverkets regler

Publicerad 2018-08-23

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 och byggarbetsmiljösamordnare enligt så kallade BAS-P och BAS-U gäller för alla områden inom en byggarbetsplats.

Samordnare för BAS-P ansvarar för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering medan samordnare för BAS-U tar över ansvaret för att skapa en säker arbetsmiljö när byggprojektet övergår från planering och projektering till utförande.

Regler som gäller allmänt för maskiner och personal redovisas inte i Planering och montage av limträkonstruktioner. Det förutsätts att personalen på byggarbetsplatsen har rätt utbildning för de arbetsuppgifter som de ska utföra samt att maskinerna som används uppfyller gällande krav.

Risker med limträmontage kan variera beroende på vilken typ av konstruktion som ska monteras och hur byggarbetsplatsen ser ut. Men i huvudsak är det dessa tre riskområden:

  • Fall till lägre nivå.
  • Tunga lyft.
  • Passerande trafik.

Riskbedömningar ligger till grund för de åtgärder som ska vidtas för att förhindra olyckor. Åtgärderna ska vara redovisade i en montageplan och en arbetsmiljöplan för byggprojektet.

Samordningsansvar enligt BAS-P och BAS-U fråntar inte på något sätt det arbetsmiljöansvar som varje enskild entreprenör på byggarbetsplatsen har.

Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, ges ut av Arbetsmiljöverket.
Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, ges ut av Arbetsmiljöverket.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan