Svenskt Trä Logo

Grundläggning och underbyggnad

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-17

Med grundläggning menas gränssnittet mellan underbyggnad och undergrund där laster från trafik och bro överförs till mark.

Underbyggnad består av landfästen och eventuella mellanstöd. Landfästen tillverkas huvudsakligen av betong, men ibland av trä. Mellanstöd tillverkas av betong eller trä, men även mellanstöd av stål är vanliga.

Grundläggning och underbyggnad dimensioneras och anpassas efter aktuella laster och markförhållanden med hänsyn till bärighet och sättning. Träbroars låga egenvikt ger små vertikala laster, men medför att dimensionering för horisontella bromskrafter ställer speciella krav på landfästen och eventuella pålar.

Landfästen består vanligen av bottenplatta och stödmur med vingar eller u-profil. För ett snabbt byggande kan förtillverkade fundament användas. Vid vissa markförhållanden kan pålning bli nödvändig. Lagerplatta och murkrön ska anpassas till träbron för att få en fungerande anslutning, och utföras på ett sådant sätt att inspektion blir möjlig.

Träbroar läggs upp på glidlager på fundamenten. Lagertyp ska väljas utifrån aktuell brotyp och belastning. Lagret ska kunna överföra krafter från bron till fundamentet, samt medge rörelser till följd av varierande klimat.
Gummiremselager brukar användas för träbroar. Det klarar en rörelselängd på cirka 10–15 mm, vilket ofta är tillräckligt.

Landfäste av betong. Foto: Martinsons Träbroar AB
Bild 1. Landfäste av betong. Foto: Martinsons Träbroar AB.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok