Kemiskt träskydd

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-17

Oimpregnerat virke av furu och gran angrips inte av träförstörande svampar om fuktkvoten inte långvarigt överstiger 20 %.

När trä står i markkontakt eller när det konstruktiva träskyddet inte bedöms räcka till för att hålla fuktkvoten tillräckligt låg, kan träets naturliga beständighet förstärkas genom impregnering med kemiska träskyddsmedel. Träskyddsmedel är giftiga för de svampar och insekter som angriper trä.

Skydd mot angrepp av röta och virkesförstörande insekter ska utföras enligt SS EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:2017 Del 1. Trafikverket godtar inte träskyddsmedel som innehåller krom, arsenik eller kreosot. Det finns miljövänligare impregneringsmedel utan dessa ämnen. I gällande krav från Trafikverket anges vilka brodelar som ska vara av oimpregnerat respektive impregnerat trä. Med hänsyn till miljö finns en strävan att minska användning av impregnerat trä. Generellt gäller att det konstruktiva träskyddet är betydligt viktigare än det kemiska.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan