Svenskt Trä Logo

Kemiskt träskydd

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-17

Oimpregnerat virke av furu och gran angrips inte av träförstörande svampar om fuktkvoten inte långvarigt överstiger 20 %.

När trä står i markkontakt eller när det konstruktiva träskyddet inte bedöms räcka till för att hålla fuktkvoten tillräckligt låg, kan träets naturliga beständighet förstärkas genom impregnering med kemiska träskyddsmedel. Träskyddsmedel är giftiga för de svampar och insekter som angriper trä.

Skydd mot angrepp av röta och virkesförstörande insekter ska utföras enligt SS EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:2017 Del 1. Trafikverket godtar inte träskyddsmedel som innehåller krom, arsenik eller kreosot. Det finns miljövänligare impregneringsmedel utan dessa ämnen. I gällande krav från Trafikverket anges vilka brodelar som ska vara av oimpregnerat respektive impregnerat trä. Med hänsyn till miljö finns en strävan att minska användning av impregnerat trä. Generellt gäller att det konstruktiva träskyddet är betydligt viktigare än det kemiska.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok