Svenskt Trä Logo

Bjälklag och golvkonstruktioner

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

Kontrollerad 2019-01-24

Bjälklag av trä har vanligen mycket lång livslängd. Underhållet handlar ofta om att avhjälpa olika typer av skador som kan uppkomma.

Skador orsakas ofta av fukt. Tidiga tecken på fukt bör leda till utredning och en skada bör åtgärdas innan den fått onödigt stor omfattning.

Bjälkar av massivt trä byggs vanligen in så att virket blir osynligt. Synliga bjälkar förekommer ofta i äldre hus, ibland även i nyare hus samt utomhus till balkonger och altaner. I större träbyggnader, till exempel hallbyggnader, är det vanligt med synliga balkar, ramar, bågar eller fackverk. Sådana träelement är antingen obehandlade eller ytbehandlade med lasyrfärg, täckfärg eller klarlack. Underhållet är i regel obetydligt.

Ett bottenbjälklag över en uteluftsventilerad krypgrund kan utsättas för stora mängder fukt. Det gäller särskilt om man inte förhindrat avdunstningen från marken. Även uteluft som ventilerar krypgrunden kan tillföra fukt i utrymmet. Trämaterial som vetter mot ett sådant utrymme bör skyddas mot varaktigt höga fukttillstånd.

En krypgrund bör regelbundet inspekteras i detta avseende. Om det vid en inspektion visar sig att trämaterialet är angripet av missfärgande svamp, är det ett tecken på hög fuktbelastning. Olika åtgärder för att förbättra fukttillståndet i en sådan krypgrund kan vidtas. Trämaterial kan värmeisoleras eller behandlas med ett träskyddsmedel, kryputrymmet kan tidvis avfuktas eller marken kan värmeisoleras.

Den ångspärr av heltäckande åldersbeständig plastfolie som kan finnas på marken i utrymmet bör kontrolleras. Plastfolien hindrar avdunstning av markfukt. Det bör inte förekomma sand eller skräp ovanpå eller under plastfolien.

Luftningen i en krypgrund bör också ses över. Det bör finnas tillräckligt många ventilationsöppningar i grundmuren, jämnt fördelade runt huset. Den effektiva ventilarean bör vara cirka 0,20 m2 effektiv area per 100 m2 bjälklagsarea vid självdragsventilation av en krypgrund. Ventilerna får inte vara igensatta av till exempel tätt växande buskar eller av stora altandäck.

Fritt vatten i kryputrymmet ska dräneras eller pumpas bort. Orsaken till att vattnet finns där bör utredas och nödvändiga åtgärder vidtas för att eliminera förekomsten av vatten.

Blindbotten

Bottenbjälklag av trä över en krypgrund har vanligen en undersida, traditionellt kallad blindbotten. Det traditionella materialet till blindbotten är träpanel. I nyare hus är det dock vanligt med träbaserade skivmaterial.

Obehandlade trämaterial bör inte vara exponerade mot en krypgrund. Trämaterial som vetter mot en krypgrund bör värmeisoleras eller behandlas med ett träskyddsmedel. Behandlingen kan behöva upprepas regelbundet.

Undergolv

Till golvkonstruktioner förekommer olika typer av träbaserade skivor. Till bärande undergolv har spontade spånskivor och plywood använts en längre tid. Skruvlimning av golvskivor rekommenderas numera dels med tanke på risken för att spik lyfts upp något och avtecknar sig i den färdiga golvbeläggningen, dels för att undvika knarr. Spikade golvskivor är vanliga i befintliga byggnader. Ett undergolv som är rätt dimensionerat och utfört fordrar inget underhåll så länge golvbeläggningen är intakt.

I utrymmen med hög fuktbelastning, till exempel badrum, bör man vara uppmärksam på förändringar i undergolvet eller golvbeläggningen. Dolt läckage i det vattentäta skiktet kan orsaka allvarliga skador i undergolv, träbjälkar och underliggande innertaksbeklädnad om det får fortgå alltför länge.

Vid en reparation kan det vara lämpligt att välja fuktokänsligt eller fukthärdigt skivmaterial under det vattentäta skiktet för att minimera risken för skador i underliggande golvkonstruktion.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok