Arbetsplats­disponering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Till produktionsplaneringen hör att göra en plan för disposition av arbetsplatsen. Denna plan ska vara styrande för arbetsplatsens infrastruktur och materialflöde under projektets produktionsskede.

Planen för arbetsplatsdispositionen ska hållas aktuell och vara indelad i skeden och etapper. Den ska redovisa hur arbetsplatsområdet ska disponeras provisoriskt under den tid den permanenta bebyggelsen genomförs. En lång rad punkter beaktas.

Exempel på vad en sådan dispositionsplan kan innehålla:

 • Arbetsområdets gränser
 • Anslutningsvägar till arbetsområdet
 • Anslutningspunkter för el, vatten och avlopp
 • Grönområden, träd och annat som ska bevaras
 • Blivande bebyggelse
 • Blivande vägar och grönområden
 • Begränsningar i nyttjande av arbetsområdet
 • Provisorisk el, vatten och avlopp med anslutningspunkter
 • Provisoriska bodar, förråd och verkstäder
 • Provisoriska vägar
 • Provisoriska transportvägar
 • Kranuppställningsplatser
 • Upplagsplatser
 • Fältfabriksplatser
 • Avfallshantering.

Planen ska utöver detta även uppfylla krav på en god arbetsplatslogistik för att minimera resursinsatserna i personal och hjälpmedel.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan