Svenskt Trä Logo

Arbetsplats­disponering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Till produktionsplaneringen hör att göra en plan för disposition av arbetsplatsen. Denna plan ska vara styrande för arbetsplatsens infrastruktur och materialflöde under projektets produktionsskede.

Planen för arbetsplatsdispositionen ska hållas aktuell och vara indelad i skeden och etapper. Den ska redovisa hur arbetsplatsområdet ska disponeras provisoriskt under den tid den permanenta bebyggelsen genomförs. En lång rad punkter beaktas.

Exempel på vad en sådan dispositionsplan kan innehålla:

 • Arbetsområdets gränser
 • Anslutningsvägar till arbetsområdet
 • Anslutningspunkter för el, vatten och avlopp
 • Grönområden, träd och annat som ska bevaras
 • Blivande bebyggelse
 • Blivande vägar och grönområden
 • Begränsningar i nyttjande av arbetsområdet
 • Provisorisk el, vatten och avlopp med anslutningspunkter
 • Provisoriska bodar, förråd och verkstäder
 • Provisoriska vägar
 • Provisoriska transportvägar
 • Kranuppställningsplatser
 • Upplagsplatser
 • Fältfabriksplatser
 • Avfallshantering.

Planen ska utöver detta även uppfylla krav på en god arbetsplatslogistik för att minimera resursinsatserna i personal och hjälpmedel.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok