Svenskt Trä Logo

Årstidsberoende arbete

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

För att produktionen ska kunna kvalitets- och miljösäkras under uppförandet av byggnaden måste en genomtänkt planering ske för väderskydd, uttorkning och årstidsberoende arbeten.

Behovet av väderskydd under byggtiden varierar med byggnadstyp och prefabriceringsgrad.

Trähus kan byggas oavsett årstid. Vintern är inget hinder. Ur vissa aspekter kan vinterbygge till och med rekommenderas. Ytbehandlingsarbeten kan dock behöva anstå tills dygnsmedeltemperaturen överstiger +5°C. Med vattenbaserade färger ska temperaturen vara högre än så.

All utvändig träpanel bör levereras grundmålad. Grundmålningen ska ske med system som när det gäller fuktskyddsfunktion minst motsvarar traditionell lösningsmedelsburen alkydoljegrundfärg. Det kan i dag uppnås även med vissa vattenburna system.

Vissa ytor brukar inte levereras grundmålade och kräver grundning på plats, till exempel avkapade träpaneler (ändträ), utstickande taktassar samt undersida råspont i takfot. Detta arbete ska inte anstå till färdigmålningssäsong.

Planering är viktigt, inte bara för vinterperioden utan även för sommarvärme och fukt. Ett exempel är pågående stombyggen inför semesterperioden i juli. Sol- och väderexponerade öppna träregelstommar skadas och deformeras om de står öppna en hel månad. Samma gäller allt virke i öppnade paket. Bygg igen alla stommar före semester och ta inte hem virke för produktion efter semestern.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok