Svenskt Trä Logo

Inköpsplanering

Publicerad 2003-09-28

Uppdaterad 2015-08-21

Valet av leveransform och grad av service påverkar dispositionen av arbetsplatsens resurser.

De flesta materialleverantörer kan i dag erbjuda materialanpassning och olika distributionslösningar samt lossningsutrustning som ofta klarar lyft direkt in till den plats där materialet ska byggas in.

Det kan innebära stora fördelar vid till exempel ROT-objekt eller där byggkran saknas.

Innan beställning av material och komponenter görs ska en rad punkter ha fastställts i produktionsplaneringen. I detta avsnitt behandlas även förpackningar av skåpsnickerier, fönster, dörrar och skivor.

Underlag för beställning

Före beställning/avrop av material- eller byggkomponenter ska följande punkter ha fastställts:

  • Byggmetod
  • Produktionstidsplan, leveranstidsplan
  • Arbetsdispositionsplan
  • Leveransplanering
  • Lagerplanering
  • Mottagningskontroll.

Inköp av trävaror

Det är vanligt att trävaror, till skillnad från flertalet andra byggmaterial, inte upphandlas objektsvis utan att avrop sker från byggplatsen från befintliga avtal med träleverantörer. Om projektet avser större mängder och det finns speciella leveransvillkor bör en särskild upphandling övervägas.

Krav på speciella dimensioner, längder, kvaliteter och behandlingar kan kräva framförhållning hos leverantören. Innan en leveranstidplan med avropstider upprättas är därför en genomgång med leverantören viktig. Standarddimensioner ska i första hand användas för att undvika fördyringar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan