Svenskt Trä Logo

Förpackningar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Information gällande förpackningar och emballage.

En bra förpackning ska

  • skydda varorna mot sol, fukt och nedsmutsning 
  • skydda varorna mot skador 
  • underlätta lossning, hantering och transport till bygget 
  • medge varuidentifiering 
  • medge leverans- eller mottagningskontroll.

Generellt gäller att band och emballage på varorna ska sitta kvar så länge som möjligt. För skivmaterial gäller särskilda rekommendationer, se nedan - Skivor.

För att möjliggöra att band och emballage sitter kvar krävs att leveransstorlekar och innehåll anpassats till inbyggnadsordningen på rätt sätt samt att allt gods är korrekt märkt. Märkningen är särskilt viktig för varor som transporteras direkt till monteringsplatsen.

Synen på förpackningar har ändrats. Mängden förpackningar ska minskas. Förpackningar ska kunna returneras eller återvinnas. Emballeringen av byggnadsmaterial till byggplatsen kommer på sikt att minska.

Skåpsnickerier

Skåpsnickerier levereras oftast på Euro-pall eller större pall speciellt framtagen av tillverkaren för hantering med truck eller kran på byggplatsen. Leverans i häckar för direkt inlyftning i respektive lägenhet kan ofta fås genom bygg- och trävaruhandeln mot pristillägg.

Skåpen levereras normalt märkta med hus- eller lägenhetsnummer och med monterade luckor. Även lister, socklar och passbitar bör vara lägenhetsmärkta för att underlätta hanteringen och minska spillet.

Skåp levereras fabriksmålade. Beslag packas ofta separat.

Förpackningar
Bild 1. Häck för skåpsnickerier
.

Fönster

Fönster levereras oftast bandade och korssträvade på pall med omkring 7-10 stycken på varje pall.

Oftast är fönstren hörnskyddade, men utan annat emballage, och märkta med lägenhetsnummer eller husnummer.

Om inte annat anges i beställningen lastas fönster och fönsterdörrar storleksvis, vilket kan orsaka hanteringsproblem på byggplatsen. Dessutom ökar skaderisken väsentligt om det därefter tar lång tid innan samtliga enheter är satta på plats.

Att sortera efter lägenhet kostar något mer på grund av ökad fraktvolym, men den extra kostnaden brukar oftast balanseras av att skaderisken och hanteringskostnaden minskar.

Fönster är ofta fabriksmålade och glasade vid leverans. Beslag packas separat.

Objektförpackning av fönster
Bild 2. Objektsförpackning av fönster
.

Dörrar

Innerdörrar levereras oftast på specialpallar med krymp- eller sträckfilm som emballage till en höjd av cirka 2,0-2,5 m. Dörrarna kan oftast levereras förpackade på följande alternativa sätt:

  • dörrbladen levereras monterade i karm, bandat eller sträckfilmat 
  • karmarna levereras monterade separat i hela set, sträckfilmat (gäller främst massiva dörrar) 
  • karmarna levereras omonterade enhetsvis i hela set, sträckfilmat (sidstycken, överstycken, trösklar).

Paketen kan märkas efter kundens önskemål. Innerdörrar väger cirka 15 kg, karm cirka 9 kg och tamburdörrar cirka 50 kg.

Skivor

Spånskivor, plywood och träfiberskivor levereras oftast i bandade paket med underslag för att kunna lossas direkt med pallgaffel.

Volymvikt för skivor

Skiva Volymvikt kg/m3
Plywood 500
Spånskivor 650
Träfiberskivor 250-1050

 Tabell 1. Volymvikt för skivor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok