Svenskt Trä Logo

Altan för enbostadshus – bjälkar av konstruktionsvirke

Anslutning mot nederkant vid dörr

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Trall.
  2. Balksko.
  3. Altanram.
  4. Tröskelbeslag.
  5. Distanskloss.
  6. Droppbleck.
  7. Kantbalk.
  8. Avväxlingsbalk.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälkar, kantbalk, distansklossar: konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB, centrumavstånd ≤ 600 mm, hållfasthetsklass och dimension enligt konstruktör.
Trall: impregnerad i träskyddsklass NTR AB, sort G4–3 eller bättre. En vanlig tralldimension är 28x120 mm.
Tröskelbeslag: 0,6 mm metalliserad stålplåt.
Avväxlingsbalk: konstruktionsvirke, ≥ 45 mm tjockt.
Droppbleck: 0,6 metalliserad stålplåt. Droppbleck ska dras upp under tröskelbeslag.

Utförande

Altan har stöd i framkant av pelare. Trall och altanram monteras på ett sådant sätt att vatten kan ledas ut via tröskelbeslag och droppbleck. Konstruktionen bör ha ha visst fall utåt (cirka 1:100) för att vatten inte ska bli stående eller ledas in i väggen. Mellan tröskel och tröskelbeslag ska tätning utföras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok