Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med plan plåt

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-18

Principlösning. Underlag av träpanel – tak med plan plåt.
3D-ritning

Ingående material

  1. Takstol av konstruktionsvirke.
  2. Underlagstak av underlagsspont sort G4-3 eller bättre, tjocklek ≥ 23 mm vid enkelfalsad plåttäckning och ≤ 1 200 mm centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar. Vid dubbelfalsad plåttäckning kan tjockleken 20 mm väljas.
  3. Underlagstäckning av papp YAP 2 200.
  4. Plan plåt.
  5. Språngbleck och hängränna.

Tekniska data

Egentyngden hos ett trätak med taktäckning av plan plåt är cirka 0,30 kN/m2 takarea (inklusive bärverket).
Brandmotstånd: Ett yttertak med plan plåt på underlag av träpanel uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BKR (Boverkets Konstruktionsregler). Taket accepteras även inom 8 m avstånd till skorsten från större värmecentral.

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara sort G4-2 eller bättre. I områden utsatta för husbock kan impregnerat virke i takstolar övervägas. Till synliga delar av underlagstaket, till exempel taksprång, som ska målas väljs sort G4-2 eller bättre.

Virke som ska vara täckmålat förgrundas före uppsättningen eller impregneras i träskyddsklass NTR/AB. Till underlagstak för plan plåt används även takluckor, plywood eller spånskivor. Det kan ingå som komponent i taktäckningssystem. Underlagstak av underlagsspont ger en stabil takkonstruktion och medverkar i upptagningen av horisontalkrafter i stommen.

Vid icke inredd vind (kallvind) är det idag vanligt att en 20 mm takboardsisolering monteras ovanpå underlagssponten. Detta motverkar kondens på underlagsspontens undersida vilket i princip är en fördel. Utförandet saknar dock ännu en allmän anvisning för montering (arbetsbeskrivning) och utifrån detta har TräGuiden valt att visa dessa exempel utan takboard.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas typdetaljer för underlag av träpanel, tak med plan plåt. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer till taktäckningar av plan plåt hänvisas till redovisade typdetaljer för tegelpannor på underlag av träpanel.

För övriga material som ingår i taktäckningar av plan plåt hänvisas till respektive materialtillverkares produktinformation.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan