Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – taktäckning med plan plåt

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

3D-ritning

Förklaring

  1. Takstol av konstruktionsvirke.
  2. Inbrädning med underlagsspont ≥ 23 mm tjock.
  3. Underlagstäckning med byggpapp YEP2500.
  4. Taktäckning med falsad plan plåt.
  5. Språngbleck.
  6. Remsa av YEP 2500.

Tekniska data

Egentyngd hos ett trätak med taktäckning av plan plåt är cirka 0,30 kN/m2 takarea (inklusive bärverk).
Brandmotstånd: Ett yttertak med plan plåt på underlag av träpanel uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR.

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara sort G4–3 eller bättre. I områden utsatta för husbock kan impregnerat virke i takstolar övervägas. Underlagsspont av 23x95 underlagsspontluckor sort G4-3 eller bättre (VB2069). Till synliga delar av underlagstak, till exempel vid taksprång, som ska målas, bör 23 mm grundmålade underlagsspontluckor av sort G4–2 eller bättre (VB3205) användas.

Virke som ska vara täckmålat bör grundbehandlas före montering. Till underlagstak för plan plåt används med fördel luckor av underlagsspont, alternativt skivor av takplywood. De kan ingå som komponent i taktäckningssystem. Underlagstak av underlagsspont eller takplywood ger en stabil takkonstruktion och medverkar i upptagningen av horisontalkrafter i stommen. En takkonstruktions stabilitet ska kontrolleras av ansvarig konstruktör.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas typdetaljer för underlag av träpanel vid taktäckning med plan plåt. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer till taktäckningar av plan plåt hänvisas till redovisade typdetaljer för tegelpannor på underlag av träpanel.

För övriga material som ingår i taktäckningar av plan plåt hänvisas till respektive materialtillverkares dokumenterade monteringsanvisningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok