Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – taktäckning med plan plåt

Inbrädning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Underlagstäckning med byggpapp.
  2. Inbrädning med underlagsspont.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Inbrädning: underlagsspont av sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 23 mm (till exempel VB2055 eller VB2056) vid taklutning ≥ 1:10 (6°) och ≤ 1 200 mm centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar. Bredd på underlagsspont 95 eller 120 mm.
Alternativt används underlagsspontluckor (VB2069) istället för brädor av underlagsspont.
Underlagstak av underlagsspont eller underlagsspontluckor ger en stabil takkonstruktion och medverkar i upptagning av horisontalkrafter i stommen. En takkonstruktions stabilitet ska kontrolleras av ansvarig konstruktör.
Fästdon: trådspik 2,8–75 av varmförzinkat stål.
Byggpapp: YEP 2500.

Utförande

Brädor av underlagsspont ska monteras med rillad sida vänd nedåt. Brädor får skarvas högst två i bredd över samma stöd. Högst var tredje bräda får skarvas mellan stöd. Om ändspontat virke används, får högst varannan bräda skarvas mellan stöd. Brädor ska spikas i varje stöd. Brädor med bredd 95 mm eller bredare ska dubbelspikas. Ytfuktkvoten i virket får vara högst 18 % vid inbrädning och i samband med täckning med byggpapp.
Underlagsspontluckor ska monteras enligt tillverkarens anvisningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok