Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – taktäckning med plan plåt

Gavelsprång

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Trekantlist.
  2. Vindskiva.
  3. Byggpapp.
  4. Taktäckning med plan plåt.
  5. Kontinuerligt fästbleck.
  6. Hängskiva.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vindskiva: virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm vid bredd < 170 mm (till exempel VB2305). Vid bredd ≥ 170 mm väljs tjocklek ≥ 28 mm (till exempel VB2310). Längd väljs så att skarvar undviks. Vid stora längder kan ändspontat eller fingerskarvat virke användas, alternativt lamellimmat trä.
Trekantlist: 50x50 (VB1205).

Utförande

Virke vänds med finsågad eller rillad sida utåt. Vindskiva spikas i träpanel med stöd av en trekantlist. Virke som ska vara täckmålat bör vara industriellt grundmålat eller mellanstruket alternativt grundbehandlat på plats före uppsättning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok