Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Principlösning. Underlag av träpanel – tak med tegelpannor.
3D-ritning

Ingående material

  1. Takstol av konstruktionsvirke.
  2. Underlagstak av underlagsspont sort G4-3 eller bättre, tjocklek ≥ 17 mm vid ≤ 1200 mm centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar. Åtgång: 11,1 m/m2 takarea vid 95 mm bredd.
  3. Underlagstäckning av papp YAP 2500.
  4. Fotplåt och hängränna.
  5. Ströläkt av virke 25x23 mm lägst sort G4-2 eller bättre. Åtgång 1,8 m/m2 takarea.
  6. Bärläkt av virke 25x38 mm sort G4-2 eller bättre. Åtgång 2,7-3,0 m/m2 takarea.
  7. Taktegel, en- eller tvåkupigt, enligt SS-EN 1024. Enkupigt taktegel har bygglängden (läktavståndet) 375 mm och byggbredden 200 mm. Bygghöjden från bärläkten är 80 mm. Åtgång: 13,3 pannor/m2 takarea.Tvåkupigt taktegel har bygglängden (läktavståndet) 375 mm och byggbredden 250 mm. Bygghöjden är 55 mm. Åtgång: 10,7 pannor/m2 takarea.

Tekniska data

Egentyngden hos ett trätak med taktäckning av tegel är cirka 0,60 kN/m2 takarea (inklusive bärverket).
Brandmotstånd: Ett yttertak med taktegel på underlag av träpanel uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BKR (Boverkets Konstruktionsregler). Taket accepteras även inom 8 m avstånd till skorsten från större värmecentral.

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara sort G4-2 eller bättre.

I områden utsatta för husbock kan impregnerat virke i takstolar övervägas. Till synliga delar av underlagstaket, till exempel taksprång, som ska målas väljs sort G4-1 eller bättre. Virke som ska vara täckmålat förgrundas före uppsättning eller impregneras i träskyddsklass NTR/B. Till underlagstak används även takluckor, plywood eller spånskivor. De kan ingå som komponenter i taktäckningssystem. Ströläkt bör spikas i samband med pappläggningen för att hindra att pappen skadas av blåst. Spik, skruv och byggbeslag ska vara varmförzinkade eller ha minst motsvarande rostskydd.

Vid icke inredd vind (kallvind) är det idag vanligt att en 20 mm takboardsisolering monteras ovanpå underlagssponten. Detta motverkar kondens på underlagsspontens undersida vilket i princip är en fördel. Utförandet saknar dock ännu en allmän anvisning för montering (arbetsbeskrivning) och utifrån detta har TräGuiden valt att visa dessa exempel utan takboard.

Takfallets längd kan för att underlätta läggningen av pannor (enbart hela pannor) väljas enligt formeln:

P=(n-1)xL+N+R

där

P = takfallets längd
n = antalet pannrader
L = tegelpannans läktavstånd
N = avstånd mellan översta bärläkten och nockplankan, 40 mm
R = mått från panelkant till överkant näst nedersta bärläkt, 320-340 mm beroende på takfotens utformning.

Takfallets bredd innanför vindskivorna ska helst vara en multipel av 200 mm (enkupigt tegel) respektive 250 mm (tvåkupigt tegel) med ett tillägg av 30 mm.

Takpannor av tegel ska uppfylla fordringarna enligt
SS-EN 1024.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för underlag av träpanel, tak med tegelpannor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan