Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Håltagning – större hål

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-10

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Kortlingar.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Håltagning större hål

Taket sett underifrån.

Kortlingar: konstruktionsvirke minst 45x145 (VB1973). Virkesdimension och infästning bestäms genom dimensionering. Stora hål för rök- eller ventilationskanal måste förstärkas extra noga. Detta gäller särskilt om hålets kanter belastas av tunga apparater, fläktar eller dylikt.

Utförande

Kortlingar monteras före inbrädning. Hål sågas upp efter det att inbrädning är avslutad och så att säker vattenavledning kan ordnas. Underlagstäckning ansluts tätt kring hål under såväl byggskedet som under brukstiden samt förses med en stos av EPDM-gummi eller underbeslag av plåt som sluter tätt mot genomföringen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok