Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Håltagning – större hål

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-10

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Kortlingar.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Håltagning större hål

Taket sett underifrån.

Kortlingar: konstruktionsvirke minst 45x145 (VB1973). Virkesdimension och infästning bestäms genom dimensionering. Stora hål för rök- eller ventilationskanal måste förstärkas extra noga. Detta gäller särskilt om hålets kanter belastas av tunga apparater, fläktar eller dylikt.

Utförande

Kortlingar monteras före inbrädning. Hål sågas upp efter det att inbrädning är avslutad och så att säker vattenavledning kan ordnas. Underlagstäckning ansluts tätt kring hål under såväl byggskedet som under brukstiden samt förses med en stos av EPDM-gummi eller underbeslag av plåt som sluter tätt mot genomföringen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan