Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Inklädnad av takfot

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Takfotsbräda.
  2. Inklädnad med panelbrädor.
  3. Insektsnät.
  4. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Takfotsbräda: virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm. För montering av rännkrokar på takfotsbräda ska takfotsbrädans tjocklek vara ≥ 28 mm.
Förstärkningsregel: Virke 34x145 sort G4–2 eller bättre (VB0814).
Panelbrädor för takfotsinklädnad: virke sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 25 mm. Brädornas bredd avpassas så att passbräda inte blir nödvändig.
Fästdon: trådspik av varmförzinkat stål 2,8x75 till panelbrädor ≥ 25 mm tjocka och 3,4x100 till tjockare brädor.
Insektsnät: koppar eller glasfiber, maskvidd 2,5x2,5 mm.

Utförande

Insektsnät fästs med spik eller klammer. Panelbrädor spikas i alla stöd. Spontat virke till inklädnad spikas dolt. Synliga ytor som ska täckmålas, bör vara grundmålade eller mellanstrukna alternativt grundbehandlas på plats före uppsättning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok