Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Håltagning – mindre hål

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Förstärkningsreglar på ömse sidor om genomföringen.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Håltagning mindre hål

Taket sett underifrån.

Förstärkningsreglar: sågat virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 45 mm (till exempel 47x75, VB0535).
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.

Utförande

Hål mindre än 100 mm bör tas upp mitt i fogen mellan två brädor. Små hål behöver då inte förstärkas. Hål som skär av flera brädor förstärks med reglar, som spikas fast på vardera sida om hålet före håltagning. Spikavstånd 100 mm.

Underlagstäckning ansluts tätt kring hål under såväl byggskedet som under brukstiden samt förses med en stos av EPDM-gummi som sluter tätt mot genomföringen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan