Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Håltagning – mindre hål

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Förstärkningsreglar på ömse sidor om genomföringen.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Håltagning mindre hål

Taket sett underifrån.

Förstärkningsreglar: sågat virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 45 mm (till exempel 47x75, VB0535).
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.

Utförande

Hål mindre än 100 mm bör tas upp mitt i fogen mellan två brädor. Små hål behöver då inte förstärkas. Hål som skär av flera brädor förstärks med reglar, som spikas fast på vardera sida om hålet före håltagning. Spikavstånd 100 mm.

Underlagstäckning ansluts tätt kring hål under såväl byggskedet som under brukstiden samt förses med en stos av EPDM-gummi som sluter tätt mot genomföringen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok