Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Nock

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Nockplanka.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Nockplanka: virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 34 mm. Nockplankans höjd över takfallen avpassas så att nockpannan får god anliggning mot takpannorna.
Fästdon: trådspik av varmförzinkat stål 3,4x100.

Utförande

Nockplanka skråspikas i varje takstol. Skarvar skråspikas. Byggpappen skarvas omlott över nockplanka.
Luftad nock kan utföras på olika sätt enligt takpannetillverkarens dokumenterdade anvisningar. Det finns produkter av aluminiumkompositfolie för ventilerad nocktätning.
Takkonstruktionen kan luftas med speciella luftningsventiler i underlagstaket (så kallade "mögelstopper" eller motsvarande).
Översta bärläkt monteras cirka 40 mm från nockplankan.
Mellan nockpannor och takpannor bör nocktätning (fågelband) monteras för att förhindra att fåglar bygger bo under takpannorna.


 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok