Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Nock

Publicerad 2003-09-01

Nock. Underlag av träpanel – tak med tegelpannor.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Nockplanka.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Nockplanka: virke lägst sort G4-2, tjocklek ≥ 38 mm. Nockplankans höjd över takfallen avpassas så att nockpannan får god anliggning mot takpannorna.
Fästdon: trådspik 100-3,4.

Utförande

Nockplankan skråspikas i varje takstol. Skarvar skråspikas. Luftad nock kan utföras enligt takpannetillverkarens anvisningar. Takkonstruktionen kan luftas med speciella luftningsventiler i underlagstaket.
Översta bärläkt monteras 40 mm från nockplankan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan