Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Taksäkerhetsanordningar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Taksäkerhetsanordning, till exempel snöskyddsräcke.
  2. Fäste.
  3. Fotplatta.
  4. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Infästning av taksäkerhetsanordningar ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade monteringsanvisningar.

Fotplatta och fäste för taksäkerhetsanordningar

Bild 1. Fotplatta och fäste för taksäkerhetsanordningar. Foto: Weland Stål AB.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok