Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Anslutning mot takfönster

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning

Förklaring

  1. Kortling.
  2. Ångspärr/ångbroms.
  3. Drevning.
  4. Smyginklädnad med bakomliggande isolering.
  5. Horisontella spikreglar (isolerat installationsskikt).
Ladda ned CAD-ritning

Material

Anslutning av takfönster

Taket sett underifrån.

Kortlingar: konstruktionsvirke. Virkesdimension och infästning bestäms genom dimensionering.
Sarg: konstruktionsvirke, tjocklek ≥ 45 mm. Erforderlig virkesbredd (sarghöjd) är beroende av taktäckningsmaterialet och fönstrets nivå över taktäckningen. Sarg för taklucka och takfönster bör vara minst 200 mm ovanför taktäckning. Alternativt kan montering ske enligt takfönstertillverkarens monteringsanvisningar.
Trekantslist: 50x50 (VB1205).
Reglar: konstruktionsvirke 45x70 (VB1801).
Horisontella spikreglar: virke av sort G4–2 eller bättre 45x45 (VB1822).

Utförande

Kortlingar monteras före inbrädning. Hål sågas upp efter det att inbrädning är avslutad och säker vattenavledning har ordnats. Sargvirke och trekantslist monteras runt hålet.
Luftningshål tas upp i angränsande takstolar och i kortlingar, se princip för luftning i figuren. Reglar kring hål tillpassas och fasas. Dessa monteras på ett sådant sätt att de kan utgöra stöd för invändig beklädnad och smyginklädnad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan