Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Gavelsprång

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

Alternativ 1

  1. Vindskiva (för plåttäckning).
  2. Trekantlist.
  3. Hängskiva avplåt.
  4. Underbeslag av plåt.

Alternativ 2

  1. Vattbräda.
  2. Trekantlist.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vindskiva och vattbräda: virke av sort G4–2 eller bättre, tjocklek ≥ 22 mm upp till och med bredd 170 mm, tjocklek 28 mm vid bredd över 170 mm och med en rillad eller finsågad sida och rillade kantsidor. Längd väljs så att skarvar undviks. Vid stora längder kan ändspontat eller fingerskarvat virke användas.
Bredare vindskiva kan utföras av lamellimmat virke (till exempel limträ) eller av två brädor på förvandring.
Trekantlist: 50x50 sort G4–2 eller bättre (VB1205).
Fästdon: trådspik av varmförzinkat stål, 2,8x75 respektive 3,4x100.

Utförande

Virke vänds med den finsågade/rillade sidan utåt. Vindskiva spikas eller skruvas i takpanelen och med stöd av trekantlisten.
Vattbräda spikas eller skruvas i vindskivan med 200 mm centrumavstånd.
Skarvar bör undvikas. Oundvikliga skarvar bör utföras med ändspontade brädor eller utföras på plats med snedskuren fog, så kallad skäftfog.
Virke som ska täckmålas, bör vara grundmålade eller mellanstrukna före uppsättning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan