Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Inbrädning

Publicerad 2003-09-01

Inbrädning. Underlag av träpanel – tak med tegelpannor.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Underlagstäckning.
  2. Inbrädning.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Inbrädning: råspont av sort G4-3 eller bättre, tjocklek ≥ 17 mm vid ≤ 1200 mm centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar. Bredd 95 eller 120 mm.
Fästdon: trådspik 75-2,8.
Underlagstäckning: YAP 2500.

Utförande

Bräderna vänds med den sågade sidan uppåt. Synligt virke till taksprång som ska målas vänds med den sågade sidan nedåt. Bräderna får skarvas högst två i bredd över samma stöd. Högst var tredje bräda får skarvas mellan samma stöd. Om ändspontat virke används, får högst varannan bräda skarvas mellan stöd. Användning av ändspontade bräder minskar virkesspillet. Bräderna spikas i varje stöd. Bräder bredare än 113 mm dubbelspikas. Fuktkvoten i virket bör vara mellan 15 och 18 % vid inbrädningen.

Vid icke inredd vind (kallvind) är det idag vanligt att en 20 mm takboardsisolering monteras ovanpå råsponten. Detta motverkar kondens på råspontens undersida vilket i princip är en fördel. Utförandet saknar dock ännu en allmän anvisning för montering (arbetsbeskrivning) och utifrån detta har TräGuiden valt att visa dessa exempel utan takboard.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan