Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Inbrädning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Underlagstäckning med byggpapp
  2. Inbrädning med underlagsspont.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Inbrädning: underlagsspont av sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 20 mm vid ≤ 1 200 mm centrumavstånd mellan takstolar.
Alternativ 1: icke ändspontad underlagsspont, bredd 95 eller 120 mm (VB2052 eller VB 2053).
Alternativ 2: ändspontad underlagsspont, bredd 95 eller 120 mm (VB2061 eller 2062).
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål.
Underlagstäckning: YEP 2500.

Utförande

Underlagsspont ska monteras med den rillade sidan vänd nedåt. Om båda sidor är rillade vänds den bästa sidan nedåt. Synlig underlagsspont vid taksprång och skärmtak som ska målas, ska vara av sort G4–2 eller bättre. Brädor får skarvas högst två i bredd över samma stöd. Högst var tredje bräda får skarvas mellan samma stöd. Om ändspontat virke används, får högst varannan bräda skarvas mellan stöd. Användning av ändspontade brädor minskar virkesspillet. Brädorna ska spikas i varje stöd. Brädor med bredd 95 mm eller bredare ska dubbelspikas.

Ytfuktkvoten i underlagsspont ska vara ≤ 18 % i samband med täckning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok