Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Värmeisolerat tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Ventilerad luftspalt maximalt 25 mm.
  2. Vindskydd.
  3. Invändig beklädnad.
  4. Glespanel (isolerat installationsskikt).
  5. Ångspärr.
  6. Värmeisolering.
  7. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Glespanel bakom invändig beklädnad: råhyvlade eller sågade bräder av sort G4-3 eller bättre, tjocklek ≥ 17 mm.
Ångspärr: åldringsbeständig plastfolie.
Vindskydd: 3,2 mm hård board eller liknande.
Fästdon: trådspik 75-2,8 till glespanelen.

Utförande

Läkten spikas i takstolarna så att en luftspalt på maximalt 25 mm bildas. Vindskyddsskivorna tillpassas och spikas mot läkten. Luftspalten ska vara ventilerad. Ångspärr monteras med klämda skarvar och med ≥ 200 mm överlapp. Glespanelsbräder skarvas över stöd och dubbelspikas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok