Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Läktning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Ströläkt.
  2. Bärläkt.
  3. Takstol.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Ströläkt: sågat 25x48 av sort G4–2 eller bättre (VB1108).
Bärläkt: sågat 25x48 av sort G4–2 eller bättre (VB1108) utom den nedersta som ska vara 25x38 (VB1107). Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar. Formel för att beräkna placering av bärläkt, se Principlösning Underlag av träpanel.
Fästdon: trådspik 2,8x75 av varmförzinkat stål till ströläkt; 3,4x100 till bärläkt.

Utförande

Ströläkt monteras i takets lutningsriktning med ≤ 600 mm centrumavstånd, vid gavel ≤ 100 mm från vindskiva. Den nedersta bärläkten monteras på högkant. Övrig bärläkt monteras på lågkant med 375 mm centrumavstånd (läktavstånd). Bärläkt skarvas på ströläkt eller stödklots.
Spik som trängt genom underlagsspont nådas (viks och slås in) dels på ytor kring takluckor, dels på ytor belägna på lägre höjd än 2 m över golv eller gångbrygga i vindsutrymme. Vid taksprång som inte ska kläs in väljs kortare spik som inte tränger igenom synlig inbrädning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok