Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Vinkelränna

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Takpanna (kan behöva klippas).
  2. Bärläkt.
  3. Ströläkt.
  4. Underbeslag för vinkelränna av plåt.
  5. Underbeslag i vinkelränna monterad på längsgående remsa av byggpapp.
  6. Takstol/stödreglar.
  7. Byggpapp YEP2500 (längsgående våd).
  8. Vinkelränna av plåt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vinkelränna

Figur ovan: Taket sett uppifrån.

Takstol/stödreglar: stödreglar av konstruktionsvirke 45x95 (VB1971).
Underbeslag: 0,6 mm metalliserad stålplåt.
Fästdon: trådspik av varmförzinkat stål, 2,8x75 respektive 3,4x100.

Utförande

Vinkelränna stöttas i brytlinjen av stödreglar (kortlingar) mellan takstolarna alternativt med bryttakstol. Vid brytlinjen för takfallen på underlagssponten, monteras längsgående remsa av byggpapp och underbeslag av plåt. Ovanpå underbeslaget läggs ytterligare en längsgående remsa av byggpapp. Ett annat underbeslag av plåt monteras även på vardera sidan längs med vinkelrännan, som underlag och stöd för takpannor närmast vinkelränna. Sistnämnda underbeslag och vinkelränna av plåt falsas ihop enligt figur.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok