Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tegelpannor

Vinkelränna

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Takpanna (kan behöva klippas).
  2. Bärläkt.
  3. Ströläkt.
  4. Underbeslag för vinkelränna av plåt.
  5. Underbeslag i vinkelränna monterad på längsgående remsa av byggpapp.
  6. Takstol/stödreglar.
  7. Byggpapp YEP2500 (längsgående våd).
  8. Vinkelränna av plåt.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vinkelränna

Figur ovan: Taket sett uppifrån.

Takstol/stödreglar: stödreglar av konstruktionsvirke 45x95 (VB1971).
Underbeslag: 0,6 mm metalliserad stålplåt.
Fästdon: trådspik av varmförzinkat stål, 2,8x75 respektive 3,4x100.

Utförande

Vinkelränna stöttas i brytlinjen av stödreglar (kortlingar) mellan takstolarna alternativt med bryttakstol. Vid brytlinjen för takfallen på underlagssponten, monteras längsgående remsa av byggpapp och underbeslag av plåt. Ovanpå underbeslaget läggs ytterligare en längsgående remsa av byggpapp. Ett annat underbeslag av plåt monteras även på vardera sidan längs med vinkelrännan, som underlag och stöd för takpannor närmast vinkelränna. Sistnämnda underbeslag och vinkelränna av plåt falsas ihop enligt figur.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan