Svenskt Trä Logo

Skärmtak mot yttervägg – reglar av konstruktionsvirke

Infästning i yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Väggregel av konstruktionsvirke för skärmtak.
  2. Träbyggnadsskruv.
  3. Utvändig beklädnad med panelbrädor.
  4. Vindskydd.
  5. Spikreglar mot distanskloss.
  6. Vinkelbeslag av varmförzinkat stål.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar för skärmtakkonstruktion: konstruktionsvirke, dimension och centrumavstånd enligt anvisningar från konstruktör.
Underlagstak: underlagsspont tjocklek 23 mm och byggpapp YAP2500.
Vindskydd: 9 mm gipsskiva utvändig, alternativt vindskyddsduk.
Beklädnad: stående träpanel, till exempel lockpanel.
Spikläkt: dimensionshyvlat 34x70, sort G4–2 (VB0811).
Distanskloss: virke med samma bredd som avväxlingsbalken. Tjocklek 34 mm.
Fästdon: träbyggnadsskruv av varmförzinkat stål.
Fästreglar (kortlingar): konstruktionsvirke.
Taktäckning, språngbleck och hängränna: metalliserad stålplåt.

Utförande

Fästreglar ska monteras med vinkelbeslag mot ytterväggens vertikala bärande reglar eller som kortlingar mellan de bärande ytterväggsreglarna. Skärmtakets väggreglar skruvas med träbyggnadsskruv i fästreglarna. För att trävirke inte ska spräckas, bör hål för skruv förborras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan