Svenskt Trä Logo

Terrassbjälklag – takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Principlösning. Terrassbjälklag – takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
3D-ritning

Ingående material

 1. Takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd ≤ 600 mm.
 2. Hammarband av 45 mm konstruktionsvirke.
 3. Värmeisolering med mineralullsskivor mellan takbjälkarna. 
 4. Vindskyddsskivor av 3,2 mm hård board eller motsvarande, monterade med omlottskarvar ovanpå takbjälkarna.
 5. Övre påsalning med träreglar 45x70-145 mm, G4-2 eller bättre, eventuellt utspetsade för att få lutning.
 6. Inbrädning med minst 23 mm underlagsspont av lägst sort G4-2. Inbrädning täcks med underlagspapp, till exempel YAP 2500.
 7. Vattentätt skikt, tätskikt av papp eller polymermodifierad papp. Översta skiktet ska ha skyddsbeläggning. Lutning minst 1:100 åstadkoms med påsalningen eller med takbjälkarna.
 8. Nedre påsalning med träreglar 45x45 mm, G4-2 eller bättre.
 9. Ångspärr av åldersbeständig, armerad säkerhetsfolie.
 10. Utspetsade underslag av träreglar 45x45-95 mm, G4-2 eller bättre, med fördel impregnerade i träskyddsklass NTR/AB.
 11. Terrassbeläggning med 28 mm trallbräder, fördelaktligen impregnerade i träskyddsklass NTR/AB.
 12. Räckesstolpe av 95x95 mm impregnerat trä i träskyddsklass NTR/A.
 13. Infästningsbeslag skruvat i påsalningen och tätat med åldersbeständig fogmassa.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,60 kN/m2.
Brandmotstånd: Terrassbjälklag av konstruktionsvirke, minst 45x170 mm, centrumavstånd ≤ 600 mm, med minst 95 mm mineralull mellan bjälkarna, på ovansidan försett med minst
23 mm spontade bräder, på undersidan försett med minst
24 mm beklädnadsskivor (densitet ≥ 450 kg/m3) monterade direkt på bjälkarnas undersida eller på underlag av glespanel
(centrumavstånd ≤ 300 mm), uppfyller brandteknisk klass REI 30.

Total isolering i terrassbjälklaget bör vara minst 350 mm.

Värmeisoleringsförmåga: Up är beroende av isolertjocklek.

 • Tjocklek 220+70 mm (λkl = 0,033) ger Up = 0,157 W/m2K
 • Tjocklek 245+95 mm (λkl = 0,033) ger Up = 0,141 W/m2K
 • Tjocklek 295+95 mm (λkl = 0,033) ger Up = 0,123 W/m2K

Råd och anvisningar

Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd. Takkonstruktionen ska vara väl förankrad mot lyftkrafter. Underlagsspont spikas med två stycken trådspik 75-2,8 i varje takbjälke. Skarvning bör utföras över stöd. Det vattentäta skiktet ska ha en lutning av minst 0,5° mot avvattningssystemet. Trallbräder monteras (dubbelspikas/skruvas) ovanpå de utspetsade underslagen.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för terrassbjälklag med takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. 
 
För information om övriga material till ett terrassbjälklag med takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ hänvisas till respektive materialtillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan