Svenskt Trä Logo

Terrassbjälklag – takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Underlagstak, isolering och innertak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-05-24

Underlagstak, isolering och innertak. Terrassbjälklag – takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Underlagspapp.
 2. Underlagsspont.
 3. Påsalning.
 4. Vindskydd.
 5. Takbjälkar.
 6. Värmeisolering.
 7. Glespanel.
 8. Ångspärr/genomtrampningsskydd.
 9. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Takbjälkar: konstruktionsvirke eller limträ, centrumavstånd
≤ 600 mm.
Påsalning: träreglar 45x70-170 mm, sort G4-2 eller bättre.
Vindskydd: vindskyddspapp eller skivor av 3 mm hård board.
Underlagstak: minst 23 mm underlagsspont sort G4-2 eller bättre.
Isolering: mineralullsskivor. Isolerskiktet bör totalt vara 350-450 mm tjockt.
Innertak: beklädnad av spån-, träfiber-, plywood- eller gipsskiva, tjocklek ≥12 mm, alternativt spontad träpanel, ≥20 mm tjock, monterad på underlag av glespanel 22x70 mm, sort G4-3 eller bättre, centrumavstånd ≤ 400 mm.

Utförande

Ovanpå bjälkarna monteras påsalningsreglar och underlagsspont. En luftspalt på 25 mm ska finnas mellan isoleringens överkant och inbrädningen. Takbjälkarna skyddas mot väta med underlagspapp till exempel YAP 2500. Värmeisolering utförs från undersidan. Undersidan av bjälklaget kan påsalas om ytterligare värmeisolering behövs. Ångspärr och innertak monteras så att luftläckning minimeras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan