Svenskt Trä Logo

Klimatskiljande altanbjälklag – takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Underlagstak, isolering och innertak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-04-12

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Byggpapp.
 2. Underlagsspont.
 3. Påsalning.
 4. Vindskydd.
 5. Takbjälkar.
 6. Värmeisolering.
 7. Glespanel.
 8. Ångspärr/ångbroms/ genomtrampningsskydd.
 9. Invändig takbeklädnad.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Takbjälkar: konstruktionsvirke  C24 eller limträ GL30c, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Påsalning: träreglar 45x70–170 konstruktionsvirke eller dimensionshyvlat virke sort G4-2.
Vindskydd: vindskyddspapp, vindtät duk eller diffusionsöppen skiva till exempel 3,2 mm hård board.
Underlagstak: 23x95 underlagsspont (VB2055) sort G4-3 eller bättre.
Isolering: mineralullsskivor. Isolerskiktet bör totalt vara 290–450 mm tjockt enligt dimensionering av konstruktör.
Innertak: beklädnad av spån-, träfiber-, plywood- eller gipsskiva, tjocklek ≥ 12 mm, alternativt spontad träpanel, ≥ 20 mm tjock, monterad på underlag av glespanel 22x70 (VB0804), sort G4-3 eller bättre, centrumavstånd ≤ 400.

Utförande

Ovanpå bjälkarna monteras påsalningsreglar och underlagsspont. En luftspalt på ≥ 25 mm bör utföras mellan isoleringens överkant och inbrädningen. Takbjälkarna skyddas mot väta med byggpapp till exempel YEP 2500. Beakta att byggpapp inte får ligga fritt exponerad i mer än tre månader. Värmeisolering utförs från undersidan. Undersidan av bjälklaget kan påsalas om ytterligare värmeisolering behövs. Ångspärr/ångbroms och innertak monteras så att luftläckning minimeras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan