Svenskt Trä Logo

Klimatskiljande altanbjälklag – takbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Tätskikt och altanbeläggning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

  1. Trall.
  2. Underslag. Mellan underslag och tätskiktsmatta ska remsor av tätskiktsmatta läggas.
  3. Tätskiktsmatta eller takduk, fall ≥ 1:100 mot utlopp eller takavlopp.
  4. Byggpapp.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Vattentätt skikt: tätskiktsmatta eller takduk. Lutning minst 1:100 åstadkoms antingen med påsalning eller med svagt lutande takbjälkar.
Underslag: Kilsågade träreglar 45x45–95, impregnerade i träskyddsklass NTR AB, centrumavstånd ≤ 600 mm.
Trall: 28x120 (VB3000), impregnerad i träskyddsklass NTR AB.
Fästdon: spik eller skruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller A4.

Utförande

Tätskiktet utförs enligt tillverkarens anvisningar. Ovanpå skyddstäckningen (tätskiktsmatta eller takduk) läggs de utspetsade underslagen. Trall dubbelspikas/-skruvas.

Det är lämpligt att dela upp trallbeläggningen i mindre sektioner för att underlätta rengöring från löv och skräp.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok