Svenskt Trä Logo

Altanbjälklag - bjälkar och bärlinor av konstruktionsvirke

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

3D-ritning

Förklaring

 

 1. Bjälkar av konstruktionsvirke, impregnerat
  i träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Dimension bestäms av aktuella lastförutsättningar, dock i regel minst 45x170, centrumavstånd ≤ 600.
 2. Yttre bärlina av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Dimension bestäms av aktuella lastförutsättningar.
 3. Balksko.
 4. Stolpe, utförd som gaffelstolpe av tre impregnerade virkesstycken, varav de yttersta 45x170 (VB2925) och det mellersta 45x145 (VB2924) (förutsatt att yttre bärlina utförs av 45 virke). Centrumavstånd enligt ansvarig konstruktör, i regel högst 1 800.
 5. Underliggare för räcke, träreglar 45x45 (VB2900), impregnerade
  i träskyddsklass NTR A eller NTR AB.
 6. Remsa av grundisoleringspapp, YEP 2500.
 7. Altanbeläggning med trall 28x120, impregnerad i träskyddsklass NTR AB.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,60 kN/m2.

Råd och anvisningar

Bärande träkonstruktioner som utsätts för långvarigt hög fuktbelastning, till exempel altaner, balkonger och yttertrappor som inte skyddas av en takkonstruktion, bör vara av impregnerat trä i träskyddsklass NTR A eller NTR AB. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.

Bärlina mot anslutande husstomme ska monteras med träbyggnadsskruv eller genomgående skruv och mutter. Altanbjälklag kan hängas upp mot huset med hjälp av balkskor, som fästs i bärlinan. Vid större altaner bör bärlinan ha upplag av plintar även mot anslutande husstomme.
Bärande konstruktion, räcke och infästningar ska utformas och dimesioneras av ansvarig konstruktör.

Stolpar förankras i grundplintar av betong. Mellan stolpe och betong ska det finnas en syllisolering. Yttre bärlina ska monteras på stolpar. Vid stor höjd, över 1 m, ska konstruktionen stabiliseras mot horisontalkrafter enligt anvisningar från ansvarig konstruktör.

Yttre bjälkar, av samma dimension som bärlina, binder ihop en altans yttre stolpverk med huset. På insida av bärlinor monteras balkskor som upplag för balkar med centrumavstånd ≤ 600 mm. I enklare fall kan längsgående stödreglar 45x45 användas som upplag, som skruvas mot bärlina.

Ovanpå bjälkar läggs remsor av grundisoleringspapp som fuktskydd. Pappen bör vikas ned längs bjälkarnas kanter för att underlätta avrinning. Trall med bredd 95 mm eller bredare ska dubbelspikas eller -skruvas. Rostfria fästdon rekommenderas. Kant-till-kant-avstånd för 120 mm breda brädor av impregnerad furu ska i samband med monteringen vara 126 mm. Andra kant-till-kant-avstånd gäller för andra bredder och träslag. Vid skarv, som bör utföras över förstärkt stöd i form av spikreglar på ömse sidor om bjälken, bör trall förborras för att undvika sprickbildning. Alternativt används självborrande skruv.  
Svenskt Trä har utförliga anvisningar för montering av trall.

Stolpar, som även utgör stomme till räcke, kapas i överkant till rätt höjd (cirka 1,1 m över trallgolvnivå). Spikreglar, räckesöverliggare och räckesfyllning ska utföras så att räcket blir stabilt och barnsäkert.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok