Svenskt Trä Logo

Altanbjälklag - bjälkar och bärlinor av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Principlösning. Altanbjälklag - bjälkar och bärlinor av konstruktionsvirke eller limträ.
3D-ritning

Ingående material

  1. Bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB, dimension bestäms av aktuella lastförutsättningar, dock i regel minst 45x170 mm, centrumavstånd ≤600 mm.
  2. Bärlina av konstruktionsvirke eller limträ, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB, dimension bestäms av aktuella lastförutsättningar.
  3. Balksko.
  4. Stolpe, utförd som gaffelstolpe av tre impregnerade virkesstycken, varav de yttersta 45x170 mm och det mellersta 45x145 mm (förutsatt att yttre bärlina utförs av 45 mm virke). Centrumavstånd enligt ansvarig konstruktör, i regel högst 1 800 mm.
  5. Underliggare för räcke, träreglar 45x45 mm, impregnerade i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.
  6. Fuktspärr av grundpapp YAP 2500 eller motsvarande.
  7. Terrassbeläggning med 28 mm trall, impregnerade i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,60 kN/m2.

Råd och anvisningar

Bärande träkonstruktioner som utsätts för långvarigt hög fuktbelastning, till exempel altaner och yttertrappor som inte skyddas av en takkonstruktion, bör vara av impregnerat trä i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd.

Bärlina monteras mot husstommen med fransk träskruv eller genomgående skruv och mutter. Altanbjälklaget kan hängas upp mot huset med hjälp av balkskor, som fästs i bärlinan. Infästningar ska beräknas av ansvarig konstruktör.

Stolparna förankras i grundplintar av betong. Mellan stolpe och betong ska det finnas en fuktspärr. Bärlinan i framkant monteras i stolparnas gavlar. Vid stor höjd, över 1 m, ska konstruktionen stabiliseras mot horisontalkrafter.

De yttre bjälkarna, av samma dimension som bärlinan, binder ihop det yttre stolpverket med huset. På bärlinors insida monteras balkskor som upplag för balkar med centrumavstånd < 600 mm. I enklare fall kan man använda stödreglar, som sick-sackspikas mot bärlinorna.

Ovanpå bjälkarna utläggs remsor av grundpapp som fuktspärr. Trall dubbelspikas/skruvas. Mellanrummet mellan bräderna bör vara cirka 5 mm. Vid skarvar som utförs över stöd bör man förborra för att undvika sprickbildning eller använda självborrande skruv.

Stolparna, som även utgör stomme till räcket, kapas i överkant till rätt höjd (cirka 1,1 m över trallgolvet). Spikreglar, räckesöverliggare och räckesfyllning monteras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan