Svenskt Trä Logo

Balkongbjälklag – bjälkar av konstruktionsvirke

Inspänning av bjälkar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning

Förklaring

 1. Trall.
 2. Tröskelbeslag/droppbleck.
 3. Genomgående bjälke.
 4. Hammarband.
 5. Yttre isolerskikt med vindpapp (horisontal regel, alternativt distanshylsor).
 6. Undergolv.
 7. Kortling.
 8. Kantisolering.
 9. Isolering.
 10. Glespanel.
 11. Invändig takbeklädnad.
 12. Ångspärr/ångbroms.
 13. Horisontella spikreglar, installationsskikt.
 14. Värmeisolering.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Bjälkar: konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR A eller NTR AB, centrumavstånd ≤ 600 mm, dimension och inspänning enligt konstruktör.

Kortlingar: konstruktionsvirke, samma dimension som bjälkar. Bjälklag ska fullisoleras ≥ 600 mm in i byggnadskonstruktionen.

Utförande

Bjälkar kan ingå i husstommens bjälklag, som förlängda bjälkar. Om balkongbjälkar är orienterade vinkelrätt mot husstommens bjälkar måste balkongbjälkar fästas i en bjälke långt in i huskroppen för att tillräcklig längd och godtagbar inspänning ska erhållas. Därvid måste ett antal bjälkar i husets konstruktion avväxlas. Inspänning och avväxlingar utförs enligt konstruktörens anvisningar. Tröskelbeslag/droppbleck ska täcka fasadbeklädnad vid dörr. Mellan tröskel och tröskelbeslag/droppbleck ska tätning utföras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok