Ytbehandling av impregnerat virke

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-12-02

Det absolut viktigaste vid ytbehandling av impregnerat virke är att virket har torkat tillräckligt innan målningsarbetet startar.

Ytfuktkvoten får inte vara högre än 16 %.

 

Färgtyp /
yt­behandlings­­­medel

Lin­olje­­färg

Alkyd­olje­­­färg1

Akrylat­färg2

Slam­färg3

Täck­lasyr4

Lasyr5

Trä­skydds­­olja6

Petrolium­olja7

Trä­tjära8

Nymålning
Salt­impregnerat, träskydds­klass NTR A och NTR AB L L L 9 L L L L L L
Vakuum­impregnerat, träskydds­klass
NTR B 11
L L L 9 O M M L M M
Kreosot­impregnerat, träskydds­klass
NTR A 10
O O O O O M M L M


Kombinationsmöjligheterna: L = lämplig. M = möjlig. O = olämplig.

Tabell 1. Tabellen visar vilken typ av färg eller annan ytbehandling som är lämplig beroende på hur det virke som ska behandlas är impregnerat.

 1. Till utvändiga träytor rekommenderas i första hand feta alkydoljefärger. Lösningsmedelsburna, men även vattenburna förekommer.
 2. Alkydmodifierad akrylatfärg kan förekomma. Vattenburen. Vid målning med akrylatfärg på tidigare obehandlat trä grundas med speciell alkydoljegrundfärg. Risk för missfärgning på ljusa färgskikt. Bör inte användas på horisontella träytor.
 3. Vanligen Falu Rödfärg, men andra pigment förekommer. Vattenburen. Endast på finsågade träytor. Linoljehalt högst 8 % av den våta färgens vikt.
 4. En vidareutveckling av den traditionella lasyrfärgen. Kan ha olika bindemedel till exempel alkyd, akrylat eller alkyd/akrylat. Vattenburen eller lösningsmedelsburen.
 5. Framhäver träets struktur och ådring. Olika bindemedel förekommer till exempel alkyd, akrylat eller alkyd/akrylat. Vattenburen eller lösningsmedelsburen. Träskyddslasyrer är registrerade hos Kemikalieinspektionen. Korta underhållsintervall. Lösningsmedelsburna lasyrer uppvisar i allmänhet bättre vidhäftning till träunderlaget.
 6. Kommersiella preparat är vanligen en kombination av olika torkande och icke torkande oljor och fungicider. Korta underhållsintervall.
 7. Olika benämningar förekommer, till exempel kreosotolja eller mellanolja. Icke torkande. Stark lukt.
 8. Olika kvaliteter förekommer. Torkar mycket långsamt. Stark lukt.
 9. Träytor ska grundas med penetrerande grundolja och därefter ges en strykning med alkydoljegrundfärg före målning med toppfärgen.
 10. Kreosotimpregnerat trä får inte användas till husbyggnader och bör inte användas i trädgårdsbyggen på grund av svettning och stark lukt.
 11. Förekommer i bland annat fönster och trädgårdsmöbler av furu och är oljebaserat.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan