Svenskt Trä Logo

Ytbehandling av impregnerat virke

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-12-02

Det absolut viktigaste vid ytbehandling av impregnerat virke är att virket har torkat tillräckligt innan målningsarbetet startar.

Ytfuktkvoten får inte vara högre än 16 %.

 

Färgtyp /
yt­behandlings­­­medel

Lin­olje­­färg

Alkyd­olje­­­färg1

Akrylat­färg2

Slam­färg3

Täck­lasyr4

Lasyr5

Trä­skydds­­olja6

Petrolium­olja7

Trä­tjära8

Nymålning
Salt­impregnerat, träskydds­klass NTR A och NTR AB L L L 9 L L L L L L
Vakuum­impregnerat, träskydds­klass
NTR B 11
L L L 9 O M M L M M
Kreosot­impregnerat, träskydds­klass
NTR A 10
O O O O O M M L M


Kombinationsmöjligheterna: L = lämplig. M = möjlig. O = olämplig.

Tabell 1. Tabellen visar vilken typ av färg eller annan ytbehandling som är lämplig beroende på hur det virke som ska behandlas är impregnerat.

 1. Till utvändiga träytor rekommenderas i första hand feta alkydoljefärger. Lösningsmedelsburna, men även vattenburna förekommer.
 2. Alkydmodifierad akrylatfärg kan förekomma. Vattenburen. Vid målning med akrylatfärg på tidigare obehandlat trä grundas med speciell alkydoljegrundfärg. Risk för missfärgning på ljusa färgskikt. Bör inte användas på horisontella träytor.
 3. Vanligen Falu Rödfärg, men andra pigment förekommer. Vattenburen. Endast på finsågade träytor. Linoljehalt högst 8 % av den våta färgens vikt.
 4. En vidareutveckling av den traditionella lasyrfärgen. Kan ha olika bindemedel till exempel alkyd, akrylat eller alkyd/akrylat. Vattenburen eller lösningsmedelsburen.
 5. Framhäver träets struktur och ådring. Olika bindemedel förekommer till exempel alkyd, akrylat eller alkyd/akrylat. Vattenburen eller lösningsmedelsburen. Träskyddslasyrer är registrerade hos Kemikalieinspektionen. Korta underhållsintervall. Lösningsmedelsburna lasyrer uppvisar i allmänhet bättre vidhäftning till träunderlaget.
 6. Kommersiella preparat är vanligen en kombination av olika torkande och icke torkande oljor och fungicider. Korta underhållsintervall.
 7. Olika benämningar förekommer, till exempel kreosotolja eller mellanolja. Icke torkande. Stark lukt.
 8. Olika kvaliteter förekommer. Torkar mycket långsamt. Stark lukt.
 9. Träytor ska grundas med penetrerande grundolja och därefter ges en strykning med alkydoljegrundfärg före målning med toppfärgen.
 10. Kreosotimpregnerat trä får inte användas till husbyggnader och bör inte användas i trädgårdsbyggen på grund av svettning och stark lukt.
 11. Förekommer i bland annat fönster och trädgårdsmöbler av furu och är oljebaserat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok