Fasader med limträpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-17

Panelbrädor av limträ – limträpanel – är uppbyggda av sammanlimmade lameller I ett skikt, vanligtvis av gran. Panelbrädorna tillverkas normalt med falsade kanter och de kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Brädorna monteras mot vertikala eller horisontella spikläkt. Horisontell spikläkt ska fästas mot vertikal luftningsläkt eller distansplattor på ett sådant sätt att en kontinuerlig luftning av brädornas baksida kan ske. Luftspalt ska utformas på ett sådant sätt att risken för dold brandspridning bakom fasadmaterialet minskas. Detta gäller främst fasader på byggnader med fler än två våningar.

Bild 1. Foto: Martinssons AB

Bild 2. Foto: Martinssons AB

Bild 3. Foto: Martinssons AB

Bild 4. Foto: Martinssons AB

Bild 5. Foto: Martinssons AB

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan