Svenskt Trä Logo

Fasader med limträpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-17

Panelbrädor av limträ – limträpanel – är uppbyggda av sammanlimmade lameller I ett skikt, vanligtvis av gran. Panelbrädorna tillverkas normalt med falsade kanter och de kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Brädorna monteras mot vertikala eller horisontella spikläkt. Horisontell spikläkt ska fästas mot vertikal luftningsläkt eller distansplattor på ett sådant sätt att en kontinuerlig luftning av brädornas baksida kan ske. Luftspalt ska utformas på ett sådant sätt att risken för dold brandspridning bakom fasadmaterialet minskas. Detta gäller främst fasader på byggnader med fler än två våningar.

Fasad med limträpanel

Bild 1. Foto: Martinssons AB

Fasad med limträpanel

Bild 2. Foto: Martinssons AB

Bild 3. Foto: Martinssons AB

Fasad med limträpanel

Bild 4. Foto: Martinssons AB

Fasad med limträpanel

Bild 5. Foto: Martinssons AB

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan