Svenskt Trä Logo

Fasader med plywood

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-17

Till utvändig beklädnad används plywood av barr- eller lövträ. Det finns även plywood med filmbelagd yta.

Skivor av plywood monteras mot vertikala eller horisontella spikläkt. Horisontella läkt ska fästas mot vertilal luftningsläkt eller distansplattor på ett sådant sätt att en kontinuerlig luftning av skivornas baksida sker. Luftspalt ska utformas på ett sådant sätt att risken för dold brandspridning bakom fasaden minskas. Detta gäller främst fasader på byggnader med fler än två våningar. Skarvar mellan skivor ska utföras med ett mellanrum på ett sådant sätt att skivorna kan röra sig. Horisontella skarvar ska utföras med fasade skivkanter eller med längsgående plåtbleck. Vertikala skarvar ska utföras öppna eller med täckande läkt över fog. Skivornas kanter ska förseglas för att undvika fuktupptagning och sprickbildning i ytan närmast kanten.

Fasad med plywood

Bild 1. Holzbau handbuch
Foto: Dury-D'Aloisio, Konstaz

Fasad med plywood

Bild 2. Holzbau handbuch
Foto: Schwaner Stuttgart

Fasad med plywood

Bild 3. Holzbau handbuch
Foto: Brynzeel, Kaarst

Fasad med plywood

Bild 4. Holzbau handbuch
Foto: Metron, Arge Holz, Düsseldorf

Fasad med plywood

Bild 5. Foto: UPM-Kymmene

Fasad med plywood

Bild 6. Foto: UPM-Kymmene

Fasad med plywood

Bild 7. Foto: UPM-Kymmene

Fasad med plywood

Bild 8. Foto: UPM-Kymmene

Bild 1-8. Exempel på infästningsdetaljer och fogar i fasader med plywood.

Fasad med plywood

Bild 9. Holzbau handbuch
Foto: Brynzeel, Kaarst

Fasad med plywood

Bild 10. Foto: APA

Fasad med plywood

Bild 11. Foto: APA

Fasad med plywood

Bild 12. Holzbau handbuch
Foto: APA Hamburg

Fasad med plywood

Bild 13. Holzbau handbuch
Foto: Dury-D'Aloisio, Konstaz

Fasad med plywood

Bild 14. Foto: APA

Fasad med plywood

Bild 15. Villa 2000. Bomässa Tuusula

Fasad med plywood

Bild 16. Foto: UPM-Kymmene

Fasad med plywood

Bild 17. Foto: UPM-Kymmene

Fasad med plywood

Bild 18. Foto: UPM-Kymmene

Fasad med plywood

Bild 19. Foto: UPM-Kymmene

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan